Zemzem Suyu

Zemzem suyu Râhman'ın asırlar öncesinde insanlığa Hz. Hacer validemizin yakarışlarıyla ikram ettiği şifalı bir sudur.Allah’ın emri gereği Hz. İbrahim’ in Hacer validemiz ve oğulları İsmail’ i Kâbe yakınlarına bıraktığında, İsmail Aleyhisselam henüz bebekti ve ağlamaya başlamıştı.Hacer Validemiz onun için su aramaya başladı. Derken Allahu Teâlâ onlara bir melek göndermişti. İlahi bir ikram olarak suyu İsmail Aleyhisselam ve annesine sunmuştu.Çölün ortasında kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde bu su pınarını gören Hacer Validemiz hemen akıp gitmesin diye:– Zem!…Zem!…Dur!…Dur!…demişti.Zemzem adı onun eseridir.İlahi bir ikram olmasıyla birlikte, inancımıza göre ismini alış hadisesinden dolayıda mübarek bir sudur zemzem suyu ve birçok hastalığa da şifa sebebi olmuştur.Bir Râb düşününki Hacer’in yakarışlarına kayıtsız kalmayan onu dünyanın en saf ve berrak nimetiyle nasiplendiren ve asırlar sonrasına kadar biz insanlığa da bu nimeti tattıran Râhman ve Râhim olan.Rivayetlere göre zemzem suyunun kırk değişik isminin olduğu beyan ediliyor.Zemzem, cehennem azabından azat olmaya müjdedir. Çünkü bir vücutta zemzem bulunursa o vücuda cehennem ateşinin dokunmayacağı umulur. Böylesi bir müjdeyi verdiği için bir ismi de Büşra’dır.Berrak ve saflığından dolayı Sâfiye'de denilir. Tatlı oluşu sebebiyle Muazzibe, azalara safâ bahşettiği için Tâhire, bozulmadığı için Sâlime, Rasûlullah Efendimizin (sav.) sünneti ve de bereketlere sebep olduğu için Meymune de denilir.Kur’an’ı Kerim’de eş-Şûrâ Suresi “Ha, Mim, Ayn, Sin, Kâf” şeklinde başlar. Bu surenin tefsirinde Ha Hacerü’l-Esved’e, Mim Makam-ı İbrahim’e, Ayn Zemzem kuyusuna, Sin ve Kâf Zemzem suyunun içilmesine işarettir, denilmektedir.Peygamber efendimizden aktarılan rivayetlerle de zemzem suyunun önemini hakikatle kavramış oluyoruz.Peygamber Efendimiz (sav.) zemzemi içti ve şöyle buyurdu:“Muhakkak ki bu su mübarektir. Aç olanın yemeğidir.Başka hadis-i şerif de şöyledir:“Zemzem ne niyetle içilirse o meydana gelir. Şifa için içersen Allah şifa verir, açlığı gidermek için içersen karnını doyurur, susuzluğunu gidermek için içersen susuzluğun gider.Zemzemin ayakta secdeye dönülerek içilen bir su olması da onu diğerlerinde farklı kılan bir özelliktir ve Peygamber efendimizden bu şekilde görüldüğünden dolayıdır bir nevi.İbni Abbas’tan (r.a.) gelen bir rivayette, Peygamberimizin, Zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir. İbni Abbas (r.a) şöyle der: “Ben Resulullaha (a.s.m.) zemzem ikram ettim, ayakta içti.Bizler de bu rivayet üzere zemzemi bu şekilde ayakta içeriz .Bizlere verilen bu nimetler için ne kadar şükretsek yine de eksik kalır, lakin her halde şükretmek şükrü bilmek lazım gelir ve bizler de bir kere daha şükrediyoruz Râhman'a sınırsız nitelikteki ikramları için.Şükrümüz daim ola.

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Erdem Bayazıt Şiir Seçkileri

Zemzem suyu Râhman'ın asırlar öncesinde insanlığa Hz. Hacer validemizin yakarışlarıyl...

Bırakma Beni / Never Leave Me

Zemzem suyu Râhman'ın asırlar öncesinde insanlığa Hz. Hacer validemizin yakarışlarıyl...

Necip Fazıl Kısakürek Şiirlerinden Seçmeler

Zemzem suyu Râhman'ın asırlar öncesinde insanlığa Hz. Hacer validemizin yakarışlarıyl...