Zaman Üzerine Birkaç Kelâm

(Okunma Süresi: 2 dakika)

Zamanın Tanımı

Zaman, kanaatimce eski ile yeni arasında ikisinide kapsayacak şekilde konumlanan ve bu durağın bir taşıtı olan köprüdür. Sayılarla ilişkilendirilmesi, ona atılacak en büyük iftiradır. Çünkü, sayılar varlıklar arasındaki pozitif irtibatı felakete uğratan ve ne zahiri ne de batini anlamda bir değer ifade etmeyen insan zihninin en gereksiz ürünleridir. Günümüzde Materyalizm dininin hızla yükselişiyle beraber, insanlığın en azılı belası haline gelmiştir. Sayı dilene göre, “1” rakamı en değersiz eşyayı nitelemektedir ancak bizim tefekkürümüze göre “1” olan Allah’tır. Bu tezat ilişki, söylediklerimin saçma olmadığının ispatıdır.

Zaman Mefhumu ve Varlık

Zaman mefhumu, kavramsal olarak az veya çok bir akışı simgeler. Bu akışın süreklilik arzetmesi ve kendisinden keyfiyetin hasıl olması için varlığın imanı elzemdir. Aksi takdirde, varlık kendi ruhu ile nefsi arasındaki münakaşada meluntarafın hizbi olacak ve beraberinde psikolojik bunalımlarla karşı karşıya kalacaktır.

Zamanın Eşya ile İlişkilendirilmesi

Zamanın varlığın kendisinden ziyade varlık alemi ilişkilendirilmesi insanlığın tarihi boyunca yaptığı en büyük hata olmasıyla birlikte aynı zamanda kaderidirde. Evrensel anlamda daima kaybetmemize sebep olan bu yanlış tefekkür, travmatik hadiselerle insanlığa iltifatını sunmaktadır. Bu hadiselerin meydana gelişi temelde zamanın akışını ve neticeyi kabullenememekle alâkalıdır. İnsanlığın bu hastalıktan kurtulabilmesi ancak ahirette zamanı kendi vücudu ve zihinsel yapısıyla birleştirmesi şartıyla mümkündür.

Zamanın Şekli

Zaman, popüler kültüre göre soyut bir kavramdır. Bu tanım itibariyle de, bir şekli veya cismi olması imkansızdır. Ancak, insanlar zamanı birkaç sayı ve bir kutu içerisine hapsetmişlerdir. Hapsetmek, bir ironidir. Bu ironinin, niyet olarak karşısında durmakla beraber dairesel olarak nitelendirilmesi imkanı verdiği için taraftarıyım. Çünkü, zamanın Eski-Yeni oluşumu doğrusal düzlemdeki bir hareket alanı değildir. Aralarında sürekli halde bir değişim vardır ve bu değişim onlara dairesel şekil kazandırmaktadır.

Demo Dünya ve Zamanlılık

Dünya, bizlerin denenmesi için yaratılmış bir alandır. Şüphesiz ki, bu dünyanın belli bir nizam ve intizamı vardır. Bu nizam ve intizam, bizleri bir şekilde barındırmaktadır. Cismen dairesel olan bu Dünya, felsefi anlamda da çember teoremiyle hareket etmektedir. Çember teoremi, bizlere ya çemberin içindesinizdir yahut dışında kalmak zorundasınız diyerek asıl özgürlük olan zamansızlığın burada mümkün olmadığını ifade etmektedir.

Zamansızlık nerede mümkün?

Şüphesiz ki, Allah hayat sahibidir. O, ezeli ve ebedidir. Ezeli ve Ebedi kavramları, tabiri caizse demo dünyadaki Eski ve Yeni kavramlarının profesyonelleşmiş halidir. Evveli ve sonu olmayan anlamına gelen bu kavramlar, zamansızlığın ta kendisidir. Bizler imanımız gereği ceza ve mükâfatın ebediliğine inanırız. Ve bu ebedilikte zamana hiç gerek yoktur. Çünkü sonsuzluk zaten zamansızlık demektir.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir