Z Kuşağının Sosyal Medya Tutkusu

Sosyal medya oldukça yaygın bir şekilde dünyamıza girmiş durumda ve günümüzün vazgeçilemez bir gerçeğidir. Bilhassa “Z Kuşağı” denilen 2000 yılından sonra doğmuş neslin karakterize olmuş bir hayat tarzıdır. Bu bağlamda sosyal medyadan uzak durmak, istisnaî hayat tarzları dışında, neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu vazgeçilmez ve tutku haline gelmiş sosyal medya dünyasından kaçmak mümkün olmadığına göre, bu hayat tarzını kanalize ederek faydalı hale getirmek gerekmektedir.

Bununla ilgili olarak Bediüzzaman Said Nursî şu sözleriyle ışık tutmaktadır: “Tahmin ederim ki, nasihlerin nasihatleri şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki: Ahlaksız insanlara derler, “Haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme.” Yani, “Fıtratını değiştir” gibi, zahiren onlarca malayutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki, “Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz”; hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur."

Bediüzzaman’ın yukarıdaki mantık dolu sözünde anahtar ifade ise “Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz” sözüdür. Bu söz bize birçok alanda ne yapmamız gerektiğine yön vermekle birlikte; sosyal medya kullanımına da dolaylı olarak hedef göstermektedir. Yani sosyal medya hayatın vazgeçilmez bir aracı olduğuna göre, bu aracı hayırlı işlerde kullanarak insanlara hizmet etme yolunda önemli adımlar atılabilir. Ancak her ilacın bir yan tesiri olduğu gibi, sosyal medyanın da ne kadar faydalı konular işlenirse işlensin; mutlaka zararlı yanları da olmaktadır. Bu bağlamda sosyal medyanın bir hata-sevap cetveli; diğer bir ifadeyle, avantaj-dezavantaj tablosu oluşturmak faydalı olacaktır. Eğer fayda ve sevap tarafı ağır basıyorsa, hayırlı bir iş yapılıyor demektir. Aksine hata ve dezavantaj yönleri ağır basıyorsa, zararlı bir meşguliyet olacaktır.

Sosyal medya, baş döndürücü bir şekilde gelişmekte olan teknolojik harikaların sonuçlarından biridir. Sanal âlemde yapılan etkinlik ve faaliyetlerin doğru kullanıldığı zaman büyük faydaları olmakla birlikte; yanlış ve ilkeli kullanılmadığı zamanlarda oldukça büyük zararlara da yol açtığı bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda sosyal medya kullanıcıları, herkese hitap edebilen ve onların faydasına katkı sağlayabilecek düzeyde iletişim ve paylaşım gibi etkinliklerde aktif rol oynamalıdır. Aksi takdirde sosyal medya telâfisi oldukça zor sonuçların doğmasına sebep olabilecek bir arena haline gelebilmektedir.

Şurası da unutulmamalıdır ki, sosyal medyada paylaşımların hukukî açıdan da sonuçları bulunmaktadır. Yapılan her yorumun kanun çerçevesinde olması gerekir. Kanuna aykırı yorumlar, paylaşımlar ve provokasyona sebep olan twitler, mesajlar, iletişim şekilleri cezaî müeyyideler ihtiva etmektedir. Bu yüzden, yapılan her paylaşımın dikkatli bir şekilde yapılmasına ihtimam göstermek gerekir. Aksi takdirde insanın hayatını oldukça zora sokabilecek haletlerin meydana gelebileceği kaçınılmaz olabilecektir.

Sosyal medyanın en önemli yönlerinden biri de dinî ve ahlâkî yönüdür. İnsanların ahlâkî açıdan ve adab-ı muaşeret bakımından eğitimlerinde sosyal medyanın büyük bir rolü olmakla birlikte; ahlâkî açıdan yozlaşmanın ve ahlâkî değerlerin aşınması açısından da oldukça fazla bir rolü bulunmaktadır. Bu bağlamda, sosyal medya gerek dinî açıdan ve gerekse ahlâkî açıdan öğretici, eğitici faydalar sağlayan unsurları ihtiva etmelidir.

Diğer taraftan, Instagram, Twitter, Myspace, Linkedin, Google, Yahoo, Facebook gibi sosyal ağ siteleri, benzer ilgi alanları ve faaliyetler ile insanlar arasında ilişkiler kurmayı hedefleyen oldukça etkili olan sitelerdir. Sosyal ağlar bugün arkadaş bulma ya da mevcut arkadaşlıkları sürdürmenin yanı sıra, gündelik hayatın akışı içerisinde bir alışkanlık ve hayat tarz halini almış ve insanların hayatlarına yön verebilmektedir. Bu bağlamda, hayatımızı doğrudan etkiyen ve hayat tarzı haline gelen böylesine etkin bir sosyal iletişim ağından kaçınmak çok da mümkün olmamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli olgu, doğru bilgi, doğru arkadaş ve faydalı meşguliyet üçlüsünü tesis etmektir. Bunları yapamadığımız takdirde; yani aksine yanlış bilgi, yanlış arkadaş ve faydasız işlerle meşgul olduğumuz zaman, sosyal ağlar tahmin edemeyeceğimiz tahribatlara yol açabilecektir. Böyle ilişkiler ve iletişim yoluyla ailelerin yuvaları dağılabilmekte, insanlar ölümle burun burana kalabilmekte ve psikolojik travmalar yaşayabilmektedir.

Bilgi ve teknolojik gelişmelerinin baş döndürücü bir şekilde değişime ve ilerlemesine şahit olduğumuz günümüz dünyasında sosyal medya, oldukça önemli bir yer işgal ettiğine göre; bu oldukça müessir sosyal iletişim vasıtasını faydalı bir mecraya kanalize ederek, ondan faydalanılmasına çalışılmalıdır. Bu bağlamda, çeşitli sosyal medya ağlarının ele alınarak en faydalı şekilde kullanılma yolları aranmalıdır.

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Üstadın Atı

Sosyal medya oldukça yaygın bir şekilde dünyamıza girmiş durumda ve günümü...

Siborg Engelleri Ortadan Kaldırır mı?

Sosyal medya oldukça yaygın bir şekilde dünyamıza girmiş durumda ve günümü...

Sözsüz Değil Ama Sessiz İletişim

Sosyal medya oldukça yaygın bir şekilde dünyamıza girmiş durumda ve günümü...