Yeniden İnşa ve İhya

Batının, hayatımızı işgal ettiği şu dönemlerde kurduğu batıya özgü müesseseler kendi medeniyet şuurumuz içerisinde tekrar inşa edilmelidir. Batı şuuru kaldırılmalıdır.

Sağlam ve dirayetli çalışan, ufku Gazali yetiştirme sevdası ile hareket eden medreseler de silsile ile bidayete kadar gitmek ve temel esası bulmak gerekir, hatta bu medreseler duruma göre ıslah edilmeli, gerekirse yıkılıp bir daha yıkılmamak üzere sağlam üç sütunu ile tekrar inşa etmelidir. Medreselerin kuruluşunda yer alan neden ve niçin vedahi medresenin manaları anlaşılmadan ve bulunmadan, medreselerin kuruluşunda yer alan hedef ve ufku açığa çıkmadan bir medresenin ıslah veya inşasına karar vermekte doğru değildir.

Unutmayalım ki;

Yirminci asır şarkın yıkıldığı ve yerine batının inşa edildiği bir çağdır. Bu durumdan yola çıkılarak, bu süreçte ki önceliğimiz ne olmalıdır? Nereden başlamalıyız? Evet, bu sorular oldukça önemlidir...

Bu sürecin yönetilecek kadroları var mı? Ne yazık ki mevcut halde böyle bir kadronun varlığı veya yetiştirilmesiyle ilgili bir özel gayretin olduğunu sadece dert edinen üstadlarda görebiliyoruz. Bu durumda anlaşılıyor ki ruhlara ruh katacak ve gençliğe şuur ve sururu aşılayacak bir ruhun arayışındayız. Ona doğru koşuyor ve onu arıyoruz.

YENİDEN İNŞA ETMEK, HASSAS VE ZORUNLU BİR SÜREÇTİR.

İhya ve inşa süreçleri, kendi akl-ı selimimizin marifetiyle gerçekleştirilmelidir. Batının aklı ile hareket edilecek olursa gerçekleşemeyen sahte hayallerin peşinde bocalar dururuz. Tabi en önce yapılacak ana unsur Gazali gibi aklı selimini kuşanmış genç neferler yetiştirmek. Kadroyu oluşturup medreseyi inşa etmek vedahi ihya ve inşa kadrolarını mevcut halin ötesine taşımanın zaruri şartını yerine getirmektir.

Sağlam ve dirayetli bir idraka sahip olmadan inşa sürecini başlatmak zor bir meseledir.

Değişim süreci tabiatı icabı hareketli olduğundan muvazeneyi kurmak zordur. Ruhu bizim olan bir gövde inşa etmek istiyoruz.

Mevcut bazı kurum ve kuruluşları, hala batıdan fikir ve yöntem devşirerek ıslah etme çabaları beyhudedir. Tüm kurumların işleyişlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini tespit edecek bir haritaya ihtiyacımız var. Bir ve diri tutan tek haritaya...

İnşa bir süreçtir; kurumların değişim takvimleri belirlenerek tedricen inşa gerçekleştirilmesi zaruridir. Aksi takdirde tarihi bir fırsatın kaçırılması söz konusudur.

Vesselam.
(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Giriş Yazısı: Kasım 2022

Batının, hayatımızı işgal ettiği şu dönemlerde kurduğu batıya özgü müesseseler kendi medeniyet şuu...

Giriş Yazısı: Ekim 2022

Batının, hayatımızı işgal ettiği şu dönemlerde kurduğu batıya özgü müesseseler kendi medeniyet şuu...

Giriş Yazısı: Eylül 2022

Batının, hayatımızı işgal ettiği şu dönemlerde kurduğu batıya özgü müesseseler kendi medeniyet şuu...