Mehpâre

Şehr-i İstânbûla deng âlemde ol mehpâredir Gerçi ol mehpârenin rûyın gören âvâredir Gül'izâr...

Oku