Sebilci Hüseyin Efendi

En ednâsı şeyhinin huzurunda fenâ bulmuş bir avuç dervişin, asırlardan süz&u...

Oku