Işıklar

Vuslat için erken hasret için geç Öyleyse geldiniz niçin ışıklar Tavaf için çok geç sây için erken...

Oku
Yevm-i Yeldâ

Dirâyet, liyâkat, hiddet mi bakış Ağladığımı hiç görmüyorlar mı Gürzüm baş alırken gönlüm kara kış...

Oku
Bir Varmış Derler

Hani bir varmış derler bir yokmuş derler hani Bir var olan senmişsin hiçe saymışlar beni Biraz d...

Oku
Akıyorum Ben

Denizler hunili dağlar küpeli Göklerin elini öptüm öpeli Eller doğruluyor çöküyorum ben Şimdi bir...

Oku
Gül-Bül

Ne çekmiş bilemem bülbül gülden -Hâlâ bilmediğim gibi- Niye dönmezmiş Yemen'e giden Hem, sâdece b...

Oku
Dilârâ

Bir yeşil bir elâ bir zifîr kara Târifsiz o gözler yok mu Dilârâ Mahzûn bir bakış mı üstüme düşen ...

Oku
Dur Hele

Olma mahzûn deli gönlüm hele dur Döner elbet yine devrân, bu geçer Bu nehir üstüne son köprü budur...

Oku
Nesi Var

Dinle ey gül senden evvel bülbülün bir handesi var Bülbülün mahbûbunun senden kadîm bir bendesi var...

Oku
Sensiz Aslâ

Mehtâb olsa câma çerağ Bir dağı sırtlasa bir dağ Sığsa bir çağ bir soluğa O ân sensin: onsuz aslâ...

Oku
Gözyaşıyla Başlamış

Ağlayarak başlamış -öyle diyorlar- hayat Ağlayarak bitermiş ne kadar sürse heyhât Kimini yemiş kah...

Oku