Rumelili Yunus

Yunus Emre, dili ilmik ilmik işlemiş. İşlemek ne kelime, adeta dil olmuş, mücessem bir dil; Dur...

Oku