Âşıkların Halini Âşık Olanlar Bilir

Aşk, muhabbetin seveni kavraması, bütün vucûduna yayılması, âdeta onu sarmaşık dalları gibi sarmış o...

Oku