Tekliften Önce Tanım

XXI. yüzyıla baktığımızda toplum denen mekanizmanın işleyişi açısından bugün en b&u...

Oku
Cogito Ergo Sum!

Düşünce tarihi üzerine kaleme alınmış olan eserlerin birçoğu -özellikle A...

Oku
Niyet Merkezli Okuma

Tarihin ikinci bin yıllık dönemi olarak adlandırabileceğimiz Ortaçağ döneminden bug...

Oku
Minimalizm Akımı

Pratiği Avrupa'da16.ve 19. yüzyıllarda kurumsallaşan, üretimin salt kâr amacı g&...

Oku