Sütten Çıkmış Ak Kaşık Değiliz Ama Sütte Bulunmuş Olma İhtimâlinin Hayrına Tâlibiz

Hz. Âdem'den beri talep etmenin, üstelik kul olmanın bitmeyen yüzüyle talep etmenin başat mahlûku ol...

Oku
Gündelik Sözlerimiz Arasında Geçecek Kadar Kaba

“Meded meded bu cihânın yıkıldı bir yanı Ecel celâlileri aldı Mustafa Hânı” (Meded, meded! Bu dünyan...

Oku
Niyâzî Mısrî’den Bir Gazel Şerhi Denemesi

Zerreler zâhir mi olurdu âfitâbı olmasa Katreler kande yağardı hîç sehâbı olmasa Dünyada her şeyin ...

Oku
Klasik Türk Şiirinde Kızıl Elma’ya Epeynâkıs Kaldığına İnandığımız Bir Bakış

Milli müdaafaya azmedilen bu günlerde gündeme gelen “Kızılelma” ifâdesinin Klasik Türk şiirinde nası...

Oku