Niyâzî Mısrî’den Bir Gazel Şerhi Denemesi

Zerreler zâhir mi olurdu âfitâbı olmasaKatreler kande yağardı hîç seh...

Oku
Klasik Türk Şiirinde Kızıl Elma’ya Epeynâkıs Kaldığına İnandığımız Bir Bakış

Milli müdaafaya azmedilen bu günlerde gündeme gelen “Kızılelma” ifâ...

Oku