Güneş Çekildi ve Atlar

-sâd sûresi 31-33. âyetler ilham alınarak yazılmıştır- Gün batımında kızıl...

Oku
Türk Halk Hikayeciliği Üzerinden Gerçek Bir Halk Tiyatrosu Olan Meddahlık

Yüzyıllar boyunca aşıklar ozanlar ve meddahlar aracılığıyla hikâye ihtiyacını karşılayan ...

Oku
Sosyal Medya Fabrikasında Edebiyat İşçisi Olmak

İnternetle tanışmamızdan beri çeşitli iletişim ortamları da sürekli arttı. İsmini buraya...

Oku
Özlem

Dedeme rahmetle I Okuyanlar bilir Kelimelerimizle yoğurduğumuz her şiir Kalbimizin dalgalı ses...

Oku
Mihr’i Vefa

Takvim 1943 yılını gösteriyordu. Prof. Dr. Süheyl Ünver, o yıllarda kütüph...

Oku
Paris’te Bir Hülya Adamı: Ahmet Hamdi Tanpınar

Tanpınar'ın edebiyat hayatında ve kendi hayatında Paris şehri önemli bir yer tutar. Bu &oum...

Oku
Mevlânâ’nın Mesnevi’sinden İnsan Ruhunun Derinliklerine

Her insan bir alemdir, diye kabul ederiz. Eşref-i Mahlukat olmasının yanında içinde kocaman b...

Oku
Tasavvuf Musikisini Z Kuşağına Nasıl Sevdirebiliriz?

Tasavvuf musikisinin asli kaynağı Dini- Tekke musikisi dediğimiz bir musikidir. Bunu ilk icra edenle...

Oku
Hocaların Hocası: Mehmed Zâhid Kotku

Allah söze Bismillah deyip başlayanları sever. Gitgide kötü bir vaziyet olan f...

Oku
Sevgi Makamının Şereflisi: Muhyiddin İbn'ül Arabi Hz.

…Bil ki, sevgi makamı çok şerefli bir makamdır. Gene bil ki, sevgi varoluşun aslıdı...

Oku