Kalemin Zikri: Şeyh Hamdullah

Yazıların en güzeli Kur’anı güzel yazma sanatı olan Hüsn-i Hatta incelik, zevk ...

Oku
Osmanlı'nın Manevi Mimarı: Şeyh Edebali

  Dünya bir garip han, bir hoyrat mekan,İnsan bir garip varlık kabına sığmayan... Haya...

Oku
Başımızın Tacı Edep

Edep Arapça bir kelime olup Türkçe manası saygıdır. Yani insanın diğer insanlar i...

Oku
Niyâzî Mısrî Hazretleri

Ey garib bülbül diyârın kândedir (nerdedir), Bir haber ver gülizârın (gül bahçesi) kândedir (nerded...

Oku
Orhan Gazi'nin Bursa'yı Fethi

Milattan önce 5200’li yıllarda yerleşim alanı bulunan Bursa, Anadolu’nun cennet köşelerinden biri ol...

Oku
Ayasofya’da İlk Cuma Namazı

Aziz şehri İstanbul’un 29 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmesiyle Doğu Roma...

Oku
Yavuz Sultan Selim’in Kutsal Emanetleri Teslim Alması

Devlet-i Aliye’yi Osmaniye’nin 9. Padişahı Hilafetin sultanı ve Hadimü’l Haremeyn(Mekke ve Medine’ni...

Oku
Kanuni Sultan Süleyman’ın Vefatı

Osmanlı devletinin 10. Padişahı olan ve dünyanın Hakan’ı  olarak da nitelendirebileceğimiz I. Süleym...

Oku
Mutasavvıf Şair Şeyh Galib’in Vefatı

Şeyh Galib, Mehmed Es‘ad, nam-ı diğer Galib dede Divan (Klasik) Türk Edebiyatının önemli son büyük ş...

Oku
Aziz İstanbul’umuzun Manevi Fatih’i: Akşemseddin Hazretleri

Tarihin seyrini değiştiren Aziz İstanbul’un Fethinin manevi Fatihi, gönüller sultanı, Fatih Sultan M...

Oku