Temyiz

Gözlerim kapalı, bir kalabalığa karışıyorum Kâinatı telaşa vermeden. Kabuslarım yalanlıyor kötü gü...

Oku
Yangın Merdiveni

Beyninde kendine yabancı bir ses kımıldıyor geceden Sahici, Ve dayanması zor acıların uğuldayışınd...

Oku
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane

14 Mart 1827 tarihinde Asâkir-i Mansure-i Muhammediyye’ye hizmet edecek tabip ve cerrahların yetişti...

Oku
Yoklukla Var Olan Şair: Nâbi

“Züleyhâ-yı cihandan çekti dâmen Yusuf-i Nâbî“ Asıl ismi Yusuf olan Nâbî Üstad, 1642 yılında Şanl...

Oku
Yunus Söyler Dilimiz

Söz kalbin aynasıdır derler. Her kim ki kalbine cevher doldurur, dilinden inci mercan saçar. Şair ka...

Oku
Vuruşma Ahlakı

Menesse, Bu gece kendimle bir kavgaya tutuştum. Beynimde kaynayan kazan, Ağzımda kan, Göğsümde m...

Oku
Asya ve Kan

Ne de küskünmüş ellerim Uzağında kalmış hep yüzümün Gölgesinden beslenmiş bir haydut Taşıma...

Oku
Çınarın Derdiyle Dertlenmek

İhtiyar çınarın inleyişinde uyanır gece. Dallarında serçeler sabahı hatırlatır. Çünkü serçeler, ge...

Oku
Tapınak Şövalyeleri ve Kutsal Topraklar

BİRİNCİ BÖLÜM 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçuklu Türkleri gü...

Oku
Farklı Yönleriyle Victor Hugo

Fransız İhtilali'nden sonra Fransa’da çalkantılı günler hüküm sürmeye başlamıştı. Victor Hugo 26 Şub...

Oku