Tasavvuf Müziğimiz Ne Âlemde?

Müzik; sesin ve sessizliğin, hareketin ve sükûnun, aklın ve ruhun birlikteliğinden o...

Oku