Hem Taht Hem Türbe

Şehr-i İstanbul’un seması, şehrin dört yanından yükselen ezan sesleriyle dolar günde beş vakit. Bu i...

Oku
İslam’ın Avrupa’daki Mirası Kurtuba Camii

Emevi döneminin büyük kumandanlarından Tarık bin Ziyad’ın gemileri yakarak ayak bastığı bugünkü İspa...

Oku
Şam-ı Şerif

Şam peygamberler yurdu. Yeryüzünün en eski şehri. En azından Hz. Adem’in oğulları Habil ile Kabil’in...

Oku
Yeditepe'nin Gözbebeği: Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından imparatorluğun gücünü ve görkemini göstermek ...

Oku
Nuruosmaniye Camii

Ömer Kirazlı, ‘’Camiler huzur yuvası, edep ve terbiye ocağı, iIim ve irfan dergâhıdır.’’ der. Bu seb...

Oku
Mekke-i Mükerreme

Mukaddes şehirlerin ilki, peygamberler şehridir Mekke. Ümmü’l-Kurâ yani gelmiş geçmiş bütün şehirler...

Oku
Eğri Minare / Aksaray

Orta Anadolu’nun küçük bir şehri olan Aksaray’ın tarihte kendine has birçok özelliği bulunmaktadır. ...

Oku
Saraybosna

Balkanları gözdesi Bosna Hersek’in doğuyla batı kültürünü birleştiren başkenti Saraybosna. Avrupa’nı...

Oku
Bekiriye Camii / Yemen

"Camiden istifade eden miIIet ve camiden istifade eden devIet, yükseImiştir" sözünü şiâr edinen Devl...

Oku
"Kubbet-ül İslam" Buhara

Orta Asya’nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir Buhara. Şehrin 2.500 yıllık bir geçmişi vardır....

Oku