Bizim Yunus, Bizim Sinemamız...

Sanat, var olduğu döneme sabit değildir. Sanat eseri ise sanatkarın yaşadığı dönemi yansıtmasının ya...

Oku