Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı Yakması (1969)

Müslümanlar için ilk kıble olan ve mukaddes kabul edilen Mescid-i Aksa 21 Ağustos 1969’da Avusturalyalı Michael Dennis Rohan tarafından yakışmıştı.

Yahudiler için Kudüs Neden Kutsal?

Yahudilerin Tevrat ve Zebur’u kapsayan kutsal kitabı olan Tanah, Kudüs’ü “Tanrı’nın seçtiği şehir” olarak niteler ve “ulusların tam ortası” yani dünyanın merkezi olarak tanımlar. İnançlarına göre onlar için yeryüzünün merkezi olan Kudüs, dünyadan önce yaratılmış göksel Kudüs’ün tam hizasında yer alır. Yahudilerin dini metinlerinde Kudüs’e oldukça yer verilir ve vurgulanarak anlatılır. Onlar için Tanrı dünyayı yaratırken güzelliği on parçaya ayırmış bunlardan dokuzunu Kudüs’e birini dünyanın geri kalanına vermiştir. Zohar kitabında anlatılan bir efsaneye göre, Tanrı dünyayı yaratırken göklerden bir taş alıp boşluğa fırlatmıştır. Bir taraftan Tanrı’nın tahtına bağlı olan bu taş yeryüzüne inerek sularda sağa sola hareket eder ve dünyayı oluşturur. Bu taşın adı Even Şatiah, “Nirengi Taşı”dır. Dünyanın merkezi, gözbebeği olarak nitelendirilen bu yere Tanrı kullarından burayı Kudüs şehri olarak kurmalarını emretmiştir. Tanrı, “İşte Kudüs, onu dünyanın merkezine yerleştirdim” demiştir. Yahudi düşünürlere göre, yeryüzünün merkezi olan Kudüs, onun da merkezi bu taş yani Even Şatiah üzerine inşa edilen Kutsal Tapınaktır.

Yani Müslümanların Mirac’ın basamağı kabul ettiği ve Muallak Kayası olarak adlandırdıkları taş, Yahudiler için Even Şatiah’dır.

Hristiyanlar için Kudüs Neden Kutsal?

Kudüs Hazreti İsa’nın yaşamına tanıklık eden bir kent olması sebebiyle Hristiyanlar için önemlidir. Hristiyan inancına göre Hazreti İsa’nın yaşadığı, çarmıha gerildiği, defnedildiği, dirildiği ve semaya yükseldiği şehir olan Kudüs, İncil’lerde geniş yer bulmuştur.

Müslümanlar için Kudüs Neden Kutsal?

Kudüs her ne kadar Yahudi ve Hristiyanlar için kutsal olarak sayılmış olsa da Müslümanlar için de kutsal ve önemli bir şehir olarak kabul edilir. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Kuran-ı Kerim’de Mescid-i Aksa’nın çevresinin mübarek kılındığı belirtilmiştir. Bu mescit ve şehir, Kuran’da “mukaddes belde” diye nitelenen Arz-ı Mevut’un içindedir. Kudüs’ü ilk defa fetheden Hazreti Davut ve orada Beytü’l- Makdis’i inşa eden Hazreti Süleyman, İslam inancına göre kendilerine nübüvvet ve hükümdarlık cem edilmiş olan peygamberlerdir.

Kudüs’ün önemli bir şehir olması ve kutsallığı hadislerde de geçer. Hazreti Peygamber bir hadisinde;

“Namaz ve ibadet için yalnız şu üç mescide sefer edilir: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa” buyurmuştur.

İslami kaynaklarda İsra ve Mirac şeklinde adlandırılan bu hadise, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gidişi (İsra) ve oradan da yükseklere çıkışı (Mirac) ifade eder. İsra ve Mirac iki mucizenin peş peşe gerçekleşmesi şeklinde yorumlanır. Yüce Allah kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hazreti Peygamber) Mescid-i Haram’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa’ya geceleyin bir seyahat yaptırmış, daha sonra ise Cebrail’in rehberliğinde göğe yükselme gerçekleşmiştir.

1969 yılında gerçekleşmiş olan yangında ise; camiyi yok etmek isteyen Rohan bu eyleminin nedeni olarak Mesih’in gelişini hızlandıracağına inandığını söylemiştir. Rohan, Church of God isimli bir tarikatın mensubuydu. Daha sonra delilik raporu almış ve İsrail’de Rohan’ı sınır dışı etmiştir.

Avusuralyalı Michael tıpkı bir Müslüman gibi davranıp vakit namazlarını kılmak için Mescid-i Aksa’ya geliyordu. Her gelmesinde ise yanında küçük malzemeler taşıyor ve minbere saklıyordu. 21 Ağustos günü yakma eylemini gerçekleştirerek mescidi ateşe vermişti. Amacının ise “tanrıyı tahrik ederek büyük dinler savaşını başlatmak” olduğunu söylemiştir. Çıkan bu yangınla Mescid-i Aksa çok büyük zarar görmüş ve yanmıştı. Dönemin İsrail Başbakanı ise yangınla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştur:

“O gece sabaha kadar uyuyamadım. Zannediyordum ki Müslümanlar dört bir taraftan İsrail’e gelecekler. Lakin sabah oldu ve korkulan olmadı. İşte o zaman idrak ettim ki biz dilediğimizi yapabiliriz. Zira bu ümmet uyuyan bir ümmettir.”

Çıkan bu büyük yangında birçok tarihi eser yanmış ve zarar görmüştür. Eserlerin arasında Selahattin Eyyubi’nin fethin nişanesi olarak Kudüs’e getirtmiş olduğu tarihi “ahşap minber” vardır. “Selahaddin minberi” olarak tanınan orijinal minberi Nureddin Mahmud Zengi, 1168’de yaptırmış ve Türk Kudüs’ü 1516-1917 kitabının yazarı olan Mehmet Tütüncü, “Bu minber Türklerin Kudüs’e verdiği en değerli hediyeydi” demiştir. Minber Zengi’nin oğlu Salih İsmail’in gözetimiyle altı yıllık bir emek sonucu yapılmış ve 1187’de Kudüs’ü fetheden Selahaddin Eyyubi tarafından Halep’ten Kudüs’e getirilmiş ve Mescid-i Aksa’ya yerleştirilmiştir. Mescid-i Aksa’da 762 yıl kalmıştı. Minber’in yakılmasından 38 yıl sonra 2007’de aslının aynısı olarak yeniden yapılıp tekrar eski yerini bulmuştur. Yapımı aşamasında Türk kündekârı ustası Recep Elitok ve Mehmet Ali Uçar’ın da çalıştığı minber, dört yıl emek verilen bir ürün olarak Amman’da üretilmiştir. El-Aksa’nın yakılan minberinin müzedeki fotoğraflarından yararlanarak aslına uygun olarak yapılıp Aksa’da yerine konmuştur.

Siyonistler Mescid-i Aksa’nın yerinde Süleyman heykel ve Siyon mabedi dedikleri bir Yahudi mabedinin olduğuna inandıklarından Mescid-i Aksa’yı yıkarak yerine inandıkları mabedi inşa etmeyi düşünüyorlar ve bunun için planlar kuruyorlar. Siyonistlerin bu amaçları yüzünden Doğu Kudüs 1967’den bu yana sürekli saldırılara uğruyor ve tehdit ediliyor.

Filistinliler bu olayları kınamak için her yıl Ağustos ayında etkinlikler düzenliyorlar. Rohan’ın Mescid-i Aksa’yı kundaklamasının ardından eski adı İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), islam ülkeleri tarafından 25 Ağustos 1969 tarihinde kurulmuştur.

Bu olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen Mescid-i Aksa bir yangın yeri ve siyonist işgalcilerin elinden kurtarılmayı bekliyor. Bu kurtarılma inşallah Türkiye’nin desteği ile gerçekleşecektir. Kudüs Müslümanlar için vazgeçilmez bir davadır. Türk milleti esareti kabul etmez. Kudüs’ü de esaretten, prangalardan kurtaracak olan bu Aziz Millettir.

“Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
Götür müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu”
Mehmet Akif İnan

KAYNAKÇA

1) https://www.davamizkudus.org/arsiv-dosyalar/mescid-i-aksanin-yakilmasi/
2) Kudüs’ün Gizemli Tarihi, Pelin Çift, Prof.Dr. Ömer Faruk Harman, Destek Yayınları, 2016, İstanbul

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Kuş Uçtu Kervan Göçtü

Müslümanlar için ilk kıble olan ve mukaddes kabul edilen Mescid-i Aksa 21 Ağustos 1...

Ve Bir Kuş Daha Kanatlanır Adı Şehit Olan

Müslümanlar için ilk kıble olan ve mukaddes kabul edilen Mescid-i Aksa 21 Ağustos 1...

Yûnus Emre Celâlli Olabilir Mi?

Müslümanlar için ilk kıble olan ve mukaddes kabul edilen Mescid-i Aksa 21 Ağustos 1...