Üç Ayların Habercisi: Regâib Kandili

(Okunma Süresi: 2 dakika)

Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğabe” kökünden gelir. “Reğabe”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. Recep ayının ilk cuma gecesine Regâib Gecesi denir. Bu geceye Regâib Gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahu Teâlâ, bu gecede, müminlere, ragibetler, ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan “Üç Aylar’ın” habercisi Regâib Kandili 27 Şubat Perşembe gecesi ihya edilecek. Müslümanlar için büyük öneme sahip Regâib Kandili “rahmet ve mağfiret gecesi” kabul ediliyor.

Regâib Kandili’nin Faziletleri
Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
Recep ayının fazileti iyilik ayı oluşudur. Bu aya Recebü’l-asabb da denilmiştir. Yani iyiliklerin isabet ettiği Recep ayıdır. Recep ayına “tövbe” ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regâib Kandili’nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.
 
Regâib Kandili Hz. Muhammed’in Duası
Sevgili Peygamberimiz (sas), Regâib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regâib Kandili’nde Peygamberimizin okuduğu dua şu şekildedir :
“Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur”.
 
Regâib Kandili İle İlgili Hadisler

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. (Miftah-ül-cenne)
Regaip Gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. (İbni Asakir)

Regâib Kandili’nde Neler Yapılabilir?
1) Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2) Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4) Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
6) Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
8) Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
10) Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va’z ü nasihat dinlenmeli;
15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk’a niyazda bulunulmalı.

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir