Edebiyat, Şiir, Fikir

Tek Ben miyim?

(Okunma Süresi: 1 dakika)

Hatırlayıp mâziyi, ah iden tek ben miyim,
Bakıp âtiye, yutkunan tek ben miyim,
Dostu, bîvefa, a’dası bîamân, tek ben miyim,
Teselliyi Rahmân-ı Rahîmde bulan tek ben miyim?

Felekten bir gün çalalım deyû hayal iden,
tek ben miyim,
Felek ömrüm çalmış, âna gaflet eden, tek ben miyim?
Zıllü Hümâ’dan devlet uman, tek ben miyim,
Âcîz-ü fakîr-ü hakîr olduğunu idrak idüp, eyvah diyen, tek ben miyim?

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir