Rabia Bağır’ın Mektubu

(Okunma Süresi: 1 dakika)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

Allah’a hamd, resulüne salat ve selam olsun.

Tevvâb, Gafûr, Hâdi mürebbi olan Allah Teâla’nın affına çok muhtaç miskin ve fakir kul Diyarbakır/Liceli Rabia’dan…

Müslümanların ümitlerini toparlayan, feyizlenenlerin kutbu, müttakilerin sözüne güvendiği, Allah’a güvenenlerin vesilesi, cömertlik sahibi, tevazu sahiplerine muhabbeti çok olan, kendisine tutunduğum, ona itimad ettiğim, kendisiyle övündüğüm, kendisinden istimdat istediğim, gözümün aydınlığı, kutbul irşad kâmil ve mükemmil olan şeyhim, efendimin eşiğinedir..

Allah (c.c)’ın habibi Resul-i Kibriya Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v.)’nın keyfi gelsin diye, ümmetinin hidayeti ve imanının selameti için gece gündüz demeden halifeleriniz, salikleriniz ve müridanınız ile yaptığınız tüm hizmetlerinizde Allah(c.c.) sizleri muvaffak etsin.

Sultanım; yaşadığım belde ahalisinin hidayeti ve iman selameti için, dua ve himmetinizi istirham ederim. Bilinmektedir ki belde ahalisinin istikamet üzere olması bizlerin de iyi olmasına vesile olacaktır.

Allah (c.c) bizleri Şeriat-ı Garra’ya Sünnet-i Seniyye’ye ve Tarikat-ı Aliye’nin edep ve erkânına riayet edenlerden eylesin.

Allah (c.c.)’ın selamı, rahmeti ve bereketi Sünnet-i Seniyye’nin sahibi Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e, onun tertemiz ailesine ve izinden giden tüm ümmeti üzerine olsun..

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir