Nesi Var

Dinle ey gül senden evvel bülbülün bir handesi var
Bülbülün mahbûbunun senden kadîm bir bendesi var
 
Ger rücû eyler gelir ger ger sükût eyler şakır ger
Ondan aslâ bilme sen çün tende can hânendesi var
 
Yaş dökerken dîdelerden gülmesen nâz eylesen sen
Sanma yâr bîçâre her hânendenin sâzendesi var
 
Yâre yâr gülşende senden sende tenden tende candan 
Âşığın gönlünden evvel sevmenin tâ kendisi var
(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Tanımsamak

Dinle ey gül senden evvel bülbülün bir handesi var Bülbülün mahbûbunun senden kadîm bir bendesi var...

Rüzgâr

Dinle ey gül senden evvel bülbülün bir handesi var Bülbülün mahbûbunun senden kadîm bir bendesi var...

Leyla’ya Mektubumdur

Dinle ey gül senden evvel bülbülün bir handesi var Bülbülün mahbûbunun senden kadîm bir bendesi var...