Sıradaki içerik:

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Kurucusu: Mehmet Emin Resulzâde

e
sv

Modern Meseleler Uzmanlığı

(Okunma Süresi: 1 dakika)

İlahiyat câmiasından ve akademyadan biri olarak “Modern Meseleler” isimli bir ihtisas alanının açılması gerektiğini çok mühim ve lâzım buluyorum. Bu fikri açtığım arkadaşlarımdan hemen hemen hepsi, bunun gerekli olduğu hususunda benimle hemfikir oldular. Bu sebepten dolayı daha bir girişim, fikir seviyesinde olan bu meseleyi kısaca anlatma arzusundayım: Mevzubahis bu ihtisas alanının gayesi modern kelâmî, fıkhî ve felsefî problemleri, hadislere ve hadis usulüne yöneltilen eleştirileri analiz edip, muknî ve ilmî cevapları haiz eserler telif ederlerken, topyekûn medeniyetine çevrilmiş tenkid toplarına karşı koyacak bir muhkem kale de inşa etmeyi kendisine hedef ittihaz edecek mütehassıslar, uzmanlar yetiştirmektir. Bu alanda ihtisas yapacak olanların, derin bir “multidisipliner okuma” yaparak, multidisipliner bir altyapıya sahip olmaları gerektiği ise, zaten mâlumdur. Bunun yanında kelâmî bir tefsir olan, Risale-i Nur’u müdakkikâne ve muhakkikâne mütalaa etmeleri de yararlı olacaktır. Zîrâ Risale-i Nur’u tam anlamıyla idrak etmiş kimselerin, güncel kelâmî, felsefî problemlere, hadis ve hadis usulüne yönelik eleştirilerin büyük bir kısmına cevap verebilecek nitelikte olduklarına defaatle şahit oldum ve oluyorum. (Güncel fıkhî meseleler hariç) Kısaca toparlayacak olursak, “Modern meseleler uzmanlığı” şöyle tarif edilebilir: “Modern meseleler uzmanı” vasfını taşıyan zât, hemen hemen bütün klasik İslâmî ve aklî ilimlerde -ihtisas seviyesinde olmasa da- sağlam bir altyapı almış ancak günümüz modern meselelerini ilgilendiren mevzularda ihtisas yapmış, bu meselelerde uzman olan, muhakkik araştırmacıdır. Şu da bir gerçek ki, böyle bir ihtiyacın devlet kademelerinde de hissedilmesi ve icraata geçilmesi için önümüzde daha uzun yıllar vardır. Fakat bu ihtiyacı en derûnundan hissedenler olarak, ferdî bir şekilde, şahsî çalışmalarımızla birer “modern meseleler uzmanı” olabiliriz.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.