Milletine Cömert Bir Usta: Neşet Ertaş

(Okunma Süresi: 3 dakika)

Türkülerin bir milletin metafiziği olduğuna inanan mütefekkirlerden Nevzat Kösoğlu salih ameller ahireti anlamlandırır sahih türküler dünyayı demiştir.

Nice güzellerin sayısız iz bıraktığı coğrafyamızda gökkubbenin altı hiçbir zaman boş kalmamıştır.

Son yüzyılda sahih türküleriyle dünyayı anlamlandıran güzellerden biri de Neşet Ertaş usta olmuştur. Sadece sanatıyla değil hayatıyla ve örnek ahlakıyla da ülkemize değer katmıştır.

Kendisine vaat edilen devlet sanatçılığına “Devletin sanatçısı olmaz efendim, ben halkın sanatçısıyım” Diyerek halkının sevgisini bütün payelerin üstünde tutmuş onları hiçbir zaman sükûtu hayale uğratmamıştır.

Arif kişiliği milletine olan bağlılığı onu daima özel ve özgün kılarak Türkiye’nin Neşet’i yapmıştır.

Şerif Aydemir anlatmıştı: Bir gün bir mecliste Fikret Kızılok Veysel’e sazını uzatır, “ustam, şu sazı akort et, bunu akort tutmuyor” der. Veysel alır sazı, der ki “Evlat, ben sazımı bir kere akort ettim, halka göre akort ettim. Daha da bozulmadı.” Diyerek tarihi bir cevap verir. Neşet Ertaş da Veyseller gibi sazını halka göre akort edenlerdendir.

BU TOPRAĞIN SESİ

Neşet Ertaş’ı çoğu insan gibi sonradan tanıyanlardan olmadım. Orta Anadolu çocuklarının kulağına en çok çalınan ses onun sesi olmuştur.

Annem çocukluğumda yanık sesiyle hep içli türküler söylerdi. Yakıcı ve sarsıcı türkülerdi. Bütün öykülerimiz o türkülerde birikmişti sanki. Gidip de gelmeyenler, kadir kıymet bilmeyenler, yoksulluktan yüzü gülmeyenler, hastane odaları, hapishane duvarları, kıymeti bilinen anneler adını anarken dillerin yandığı sevgililer zülüf dökülmüş yüzler vardı o türkülerde.

Yıllar sonra gurbetten dönüp Harbiye’de konser vermeye ikna edilen Neşet Ertaş’ı görmeye gittiğimde, annemin dimağımda biriktirdiği türküleri ustadan da dinlemiş, çocukluğumun ve gençliğimin İç Anadolu’sunun bütün rüzgârlarını yüzümde hissetmiştim. Bu toprakların sesi nefesiydi O.

Bizim acılarımızı bizim hüzünlerimizi dillendiren güzel adamın sazının teline her yüklenmesinde şehrin insanı anlamsız bir şekilde alkış tutarken beni ise ağıt tutmuştu. Dinleyicilerin oyun havası sandığı içinde derin yaşanmışlıklar barındıran türküler bağrımı bir kez daha yakıp geçmişti.

DERİN TEVVEKKÜL ENGİN GÖNÜL

Neşet Ertaş’ı benim gözümde devleştiren yanı sadece sazı sözü sanatı değil engin gönüllüğü paylaşımcılığı hakka riayet eden mahcup yanı kısacası adamlığı olmuştur. Rabbimizin kulunda en çok görmek istediği hasletlerden bir olan cömertliği hayatını her karesinde görmek beni çok etkilemiştir.

Anadolu kültürünün güzellikleri onda neşet etmiştir. Bir konserden kazandığı para dolu poşeti gözünü kırpmadan yol kenarındaki mevsimlik işçilere dağıtmıştır. Onun felsefesinde “Öldüğünde evde bir çuval un fazladan kalmışsa, günaha girmişsin demektir.”

Kaç eseriniz var sorusuna hiç bilmem halkımız ne kadarını benimsemişse o kadardır diyecek kadar mahviyet sahibidir. Gelirken bir şey getirmedik ki giderken de götürelim anlayışını hayatının merkezine koyarak biriktirmekten değil dağıtmaktan yana olmuş yarına Allah kerim diyerek derin tevekkülü yaşamıştır.

GARİPLERİN BABASI

Dilinden infak kavramını düşürmeyen ama bir türlü yolunu yoksul mahallelere düşürmeyen çeşit çeşit hocaların biriktirmekten keyif alan, vermekten korkan hacı amcaların aksine yokluk ve yoksulluk nedir bilen bir abdal, eline para geçtiği zaman maddenin sıcaklığında sarhoş olmadan hepsini “gariplere” dağıtmanın inceliğini göstermiş gariplerin babası olmuştur.

Varlığı çoğaltarak var olanlardan değil yokluğu seçerek ebediliği yakalayan seçilmişlerdendir Ertaş. Dilinde dünyanın geçiciliğini dolandırırken halinde dilini inkâr ederek halkı dolandıran ham sofuların aksine her haliyle dünyadan geçmeyi seçerek adeta dünyayla dalga geçmiştir.

İBRETLİK BİR CEVAP
Bir şehirde sahne alacak olan Neşet Ertaş, Belediye Başkanı’nın “konser karşılığında ne kadar ücret vereceğiz” sorusuna ‘ben gençlerin cigara parasına göz dikmem” diyerek ibretlik bir cevap vermiştir.

Abdal kültürünün tam bağrında yetişen, gönüllere seslenen Ertaş dünya malının kendisine düşeniyle yetinmeyip daha çoğunu isteyenin aklıyla zoru olduğuna inanmıştır. Manevi dünyanın zirvesindeki erenlere özgü bir ruh halini kuşanan sanatçı hayata madde penceresinden bakanların asla anlayamayacağı modern bir Anadolu ermişidir.
 
GÖNÜLLERİN USTASI
Gönüllere girmede de gönüller yapmada da usta olmuştur. Hayatı boyunca sayısız kırılmalar yaşamış olmasına rağmen kimseyi kırmamış eşrefi mahlûkat olarak gördüğü insana hiçbir zaman kıyamamıştır.

“Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hızmatçısıyım” diyen büyük usta, bilgeliğin sırrını yakalayarak, insan mektebinden insanı hıfzederek en yüksek notla mezun olmuştur. İşte bu yüzden aziz milletin kalbinde taht kurmuştur.

MİLLET MİSTİĞİ

Garip gelip garip giden Neşet Ertaş’ın hayatına ayrıntılı bir şekilde baktığımızda gönül dağının zirvelerine çıkan hakikatli bir millet mistiğiyle karşılaşırız. Cenab-ı Allah bazı kendini bilmezlerin abdal diye küçümsediği bir adamdan bütün topluma örnek olacak öğretmen çıkarmıştır.

NEŞETLER ÖLMEZ
Hakikat çağrıcısı olan Neşet Babayı sıradan çalgıcı olarak görenler kör değilse bile nankördür. O Allah’ın Anadolu’ya bir armağanıdır. Ağalar beyler ölür, Neşetler ölmez.
Gönlünü hakikate açanların nasipleneceği irfan deryasında ibret almasını bilenler için ömür boyu yetecek güzellikler vardır. Bozkırın tezenesi bedenen aramızdan ayrılsa da türküleriyle ebediyen iyiyi güzeli öğretmeye devam edecektir. Anadolu’nun sırrını çözmenin en kolay yolu onun yanık türkülerini can kulağıyla dinlemekle mümkün olacaktır.

Yazımızı büyük ustanın aslında babası için yaktığı fakat bugün yokluğunda kendisi için de geçerli olan şu türküsüyle bitirelim:

‘Sazını çalarken kendinden geçen
Gönülden gönüle kapılar açan
Aşkın dolusunu nefessiz içen
Gönül delisini neyledin dünya’
 
Aziz ruhu şad olsun…

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir