Mehpâre

Şehr-i İstânbûla deng âlemde ol mehpâredir
Gerçi ol mehpârenin rûyın gören âvâredir

Gül'izârı görmezem zülfi nikâb olmuş ana
Gerçi me'yûs olmasın dil kem nazar ruhsâredir

Sayd için peykânını salmış ol sayyâdü’l-kulûb
Gerçi andan kurtulan yok zanna düşen bîçâredir

Mülkü yıktı gamze-i fettân ile kıldıkda nazar
Gerçi bil cevr ü cefâ âmâde ol hünkâredir

Sîne-çâk olmak nişândur âşıka sevdâdan yana
Gerçi âşıkçün bu merhem istemez bir yâradır

Ey Zarîfî methe lâyık kim desen cânânadır
Gerçi lâyık zülfüne gülşendeki gül-nâredir

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Tanımsamak

Şehr-i İstânbûla deng âlemde ol mehpâredir Gerçi ol mehpârenin rûyın gören âvâredir Gül'izâr...

Rüzgâr

Şehr-i İstânbûla deng âlemde ol mehpâredir Gerçi ol mehpârenin rûyın gören âvâredir Gül'izâr...

Leyla’ya Mektubumdur

Şehr-i İstânbûla deng âlemde ol mehpâredir Gerçi ol mehpârenin rûyın gören âvâredir Gül'izâr...