Mehmet Akif İnan’ın Sendikacılığı

(Okunma Süresi: 2 dakika)

Mehmet Akif İnan, 1992 yılında bir grup arkadaşıyla Eğitim-Bir-Sen’i kurmuştur. Eğitim-Bir-Sen´in ilkeleri ve amaçları belirlenirken, O`nun birikimi etkilidir. Eğitim-Bir-Sen´in ilkelerinden bazıları: Güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü kılmak, Dürüstlüğün en büyük erdem olduğunu bilmek ve kabul etmek, İnsan haklarına yönelik her türlü şiddet, baskı, zulüm ve haksızlığa karşı çıkmak, Toplumun kültür alt yapısını oluşturan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, insanımızın değer yargılarına saygılı olmak. Dolayısıyla Memur-Sen Konfederasyonu’nun ortaya çıkmasında ilk büyük adımı da Mehmet Akif İnan ve arkadaşları atmıştır. Ardından yavaş yavaş Memur-Sen ailesinin yapı taşları birer birer oluşmuştur. 9 Haziran 1995 tarihinde Memur Sendikaları Konfederasyonu, toplumsal dinamiklere, tarihi ve dini mirasın getirdiği hassasiyetlere sahip, yerli ve milli bir ses olarak kuruluşu tamamlamıştır. Konfederasyon’un ilk Genel Kurulu’na sunulan faaliyet raporunda, Memur-Sen’in amaç ve ilkeleri şu şekildedir:

“Memur-Sen Konfederasyonu üyesi sendikalar, manevi değerlere saygıyı, hak ve hukuk kaidelerine bağlılığı temin, çalışma barışını tesis etmeyi, adil ücret sistemini getirip alın terini değerlendirmeyi, işveren bakanlıkların sorunlarının çözülmesi ile çalışma imkânı ve veriminin artırılması için her türlü gayreti sarf etmeyi ana gaye ittihaz etmiştir.” 18 Kasım 1995 tarihinde toplanan ilk Olağan Genel Kurul’dan sonra Memur-Sen Yönetim Kurulu: M. Akif İnan, İsmail Kıllıoğlu, Ahmet Aksu, Nurettin Sezen, Muzaffer Kale, Hamdi Saylam, Hüsamettin Şanal, Fatih Uğurlu, Mevlüt Doğan ve Hayati Kırlı. Mehmet Akif İnan, vefatına kadar Memur-Sen Konfederasyonu’nun Genel Başkanlığı görevini gerçekleştirmiştir.

Mehmet Akif İnan, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’deki çalışmalarıyla Türkiye’de sendikacılık hareketine yeni bir bakış kazandırmıştır. Mehmet Akif İnan’ın vefatından sonra Memur-Sen Yönetim Kurulu tarafından Genel Başkanlığa getirilen Zübeyir Yetik’in istifası üzerine gerçekleştirilen genel kurul toplantısı sonucunda, Fatih Uğurlu, Memur-Sen Genel Başkanı seçilmiştir. Mehmet Akif İnan, yaklaşık on yıl kamu görevlilerinin sendikal haklara kavuşması için uğraşmıştır. 25.06.2001 tarihinde kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile memurların sendika kurmaları yasal dayanağa kavuşmuştur. Bununla birlikte artık Eğitim-Bir-Sen de tüzel kişilik kazanmıştı. Eğitim-Bir-Sen, ilk profesyonel yönetim kurulunu 22 Aralık 2002’de Olağanüstü Kongre ile seçerek üye kayıt ve kurumsallaşma çalışmalarına başlamıştır. Eğitim-Bir-Sen, 1 Ocak 2003 tarihinde 18 bin resmi üyesine ulaşmıştır. 15 Mayıs 2009 tarihinde de 137 bin 464 üye ile Millî Eğitim Bakanlığı’nda yetkili sendika olmuştur.

Memur-Sen`de de Dr. Ahmet Aksu, Fatih Uğurlu’nun 3 Mayıs 2003 tarihinde istifa etmesi üzerine, Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu’nda genel başkanlık görevinin başına geçmiştir.

Memur-Sen´in amaçlarından bazıları:  Sendika mensuplarına insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmak, İşverence mağdur edilmeleri halinde üye sendika mensuplarına maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmak, Tüm sendika üyeleri arasında dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamak, Sendika mensuplarına insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmak.

Kaynakça:

  • https://www.mehmetakifinan.com/sendikaciligi/
  • https://www.memursen.org.tr/tarihce
  • https://www.ebs.org.tr/tarihce
  • https://www.ebs.org.tr/ilkelerimiz
  • https://www.memursen.org.tr/amac

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir