Tâlimde Nice 'Mahir İz'ler Bırakan Muallim: Seyyid Mahir İz

Eğitim alanında fedakârca yürüttüğü faaliyetleriyle gönüllerde n...

Temmuz, Vesaire

"Giydikleri âfitab-ı temmuz İçtikleri, şûle-i cihansûz." Baş...

İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın

Ertuğrul Bey’in ölümünden sonra cesaret ve mertliği, ahlaki meziyetleri dolayıs...

Türkçe'nin Sır Kapılarını Aralamak

Türk dili, medeniyet dili olma yolculuğunda kıvamını alırken asırlardan beri ona hizmet eden m&...

Bir Özge Yara Bu "Lâl Renkli Yara"

Bakmak melâl yüzüne acıtıyor kalbimi Görüyorum bir kuşun içli sek&...

İnsanın Öyküsü

Zaman, avuçlarımızın arasından kayıp giden kum tanesi misali. Tutmaya çalıştıkç...

Gömlek Cebine Sığan Acılar

‘Bir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.&rsquo...

Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı Yakması (1969)

Müslümanlar için ilk kıble olan ve mukaddes kabul edilen Mescid-i Aksa 21 Ağustos 1...

Şahlanışın Kapılarını Açan Altın Anahtar: Sultan Alparslan

Tarihin birçok döneminde, liderlik vasfıyla, üslendiği vazifeyi cesaretiyle harmanl...

Sadakatin Zirvesi: Hz. Ebû Bekir (radıyallahu anh)

Kur’an-ı Kerim’de ‘sâniye’s-neyn’ yani ikinin ikincisi, Ras&ucir...

Allah'ın Kılıcı

Meşhur kumandan Hâlid b. Velid Hicretten 35 yıl kadar önce Mekke’de doğdu. Soyu ...

Zulüm Var

Farkında mıyız, dünya ellerimizin arasından kayıp gidiyor! Belki de çoktan gitti. Bencil...

Doğu Türkistan'da Müslüman Olmak

Kanayan yaramız Doğu Türkistan… Dünya denilen üniversitede İslâm &aci...

Uygur Edebiyatı Nasıl Doğdu?

Türkistan’da yapılan çalışmalardan sonra Doğu Türkistan ve Türk kavimler...

Tenâkuz Boşluğundaki Ölüm

İnsanların hâletirûhiyesi, tıpkı yaşamın bin bir yüzü gibidir. Bazen keder ve ...

Çin’in İslam Dinini Çinlileştirme Projesi ve Çin’e Özgü İslam Yaratma Yöntemleri

Çin Doğu Türkistan’da kültürel soykırıma hız verirken, 5 yıllık “İ...

Doğu Türkistan - Unutulanların Vatanı

Türk-İslam medeniyetinin en kadim yurdu olan Doğu Türkistan, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Ha...

Allı Turnanın Atayurttan Anayurda Göçünün Hüzünlü Serencamı

Allahaısmarladık ne vefalı bir sözcüktür, içinde elvedada bulunur vedalarda. G...

Vatan, Millet, Din Davasına Adanan Bir Ömür: Osman Batur Han

Doğu Türkistan davasının XX. yüzyıldaki en büyük kahramanı Osman Batur’dur...

Doğu Türkistan'daki Soykırımın Temel Nedenleri

2018 yılının Ağostos ayında İnsan hakları uzmanı Micel Caster Çin’den sızan belgeler ve...