Kırgızistan Hatıraları (Gönül Gurber Ele Düşse)

Mübarek Ramazan ayı.. Özcan Hoca, fetvayı veriyor, mukîm olana kadar yani kendi evimize geçene kadar...

Tamir Kutusu

Kim ne derse desin, rahmetli babam esasen maharetli bir adamdır. Gerçi bunu ne vakit dile getirsem b...

Aşk Yolunda Bir Gönül Eri: Yunus Emre Hazretleri - 2

Allah diyelim dâim Allah görelüm n’eyler Yolda turalum kaim Allah görelüm n’eyler Allâh diyü k...

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Vefatı (767)

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve Vefatı (767) İslâm âleminin yetiştirdiği İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe, 80 (69...

Durun Kalabalıklar! Bu Durakta Necip Fazıl Var!

DURUN KALABALIKLAR! BU DURAKTA NECİP FAZIL VAR! Kalemleri ruh kelepçelerine anahtar olan şuaramız...

Büyük Selçuklu Devleti (1037 - 1157)

Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların Üçok kolunun Deniz Han soyuna mensup Kınık boyu Türkmenleri tarafın...

Şehr-i Kıyametin Efsunlu Yolcuları

“Nice revnaklı şehirler görülür dünyada, Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. Yaşamıştır der...

Rüya İçinde Rüya

Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; / Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak, ...

Birbirine Zıt İki Kavram: Fetih ve İşgal

Fetih ve işgal birbirine zıt iki kavramdır. Aralarında dağlar kadar fark olan bu iki kavramın zaman ...

Neden Batı? Niçin Doğu?

Türk modernleşmesini bir sisteme bağlamanın adı olan Tanzimat, bir devrin sonu ve “yeni” olarak tela...

Şehirde Yaşamak, Şehri Yaşamak

ŞEHİRDE YAŞAMAK, ŞEHRİ YAŞAMAK Garsona ayın hangi noktadan doğacağını sordum. Aldığım cevap: "İki...

İstanbul'u Dinliyoruz Gözlerimiz Kapalı

Yeryüzünde öyle şehirler var ki, binlerce yıl da geçse ehemmiyetinden ve güzelliğinden hiçbir şey ka...

Üsküdar'ın Mânevi Sahibi Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri

Beş Osmanlı padişahına yön veren önemli bir şahsiyet. ışıklı bir yol. Şahsının mânevi ikliminde d...

Mihmândar-ı Nebî Ebû Eyyûb El-Ensârî Hazretleri

Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmesinden yedi yüz yıl kadar önce Yemen Şehrinde Melik-i Tüb...

Göğe Yükselen Minareler ve İstanbul

“Kimi dosta gider dosta bend olur, Kimi nefse uyar kahrolur gider, Kimi gülistanda gonca gül olur,...

İstanbul'un Fethi ve İslâm İle Müşerref Olan Hazine: Ayasofya

Büyük Bir Fethin Meyvesi Ayasofya, büyük bir vaadin gölgesinde gizlenenbir hazineydi. Tâ ki Nebiy...

İstanbul'da Medfun Sahabe ve Evliyalar

لَتُـفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَـلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَ لَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ...

Ukdelerin Şehri

Su götürmez bir gerçektir ki tarihî varlıklarıyla ihtişamını hâlen sürdürebilen bir efsanedir, İstan...

Ah İstanbul... Yazanı Da Bahtiyar

Öyle bir şehir ki; içinde yaşayanı, güleni, ağlayanı, onu seveni, göreni, dinleyeni de bahtiyar… ...

Aziz İstanbul'un Hayırsever Sultanları

Osmanlı Devleti bir vakıf medeniyeti. Leyleklerden evdeki halayıklara kadar hak gözeten bir medeniye...