Dünden Bugüne Arkası Yarınlar ve Radyo Tiyatrolarının Kısa Tarihi

Radyo Tiyatrosu edebiyat ve tiyatro sanatından beslenen kendine özgü sanatsal bir anlatı f...

Türk Halk Hikayeciliği Üzerinden Gerçek Bir Halk Tiyatrosu Olan Meddahlık

Yüzyıllar boyunca aşıklar ozanlar ve meddahlar aracılığıyla hikâye ihtiyacını karşılayan ...

Ağaçta Bizim Kökler de

Haydi, gelin gözlerimizi kapatıp kocaman bir ağaç hayal edelim. Dalları yemyeşil ve k&ou...

Tezkiretü’l - Bünyan ve Tezkiretü’l – Ebniye Ekseninde Mimar Sinan

Sâî Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınan Tezkiretü’l Bünyan; M...

Mekândan Bekaya: Kesikbaş Hazretleri

Fırsat kolladığımız anlar vardır. Kendimize doğru yola çıkmak istediğimiz anlar… He...

Halk Edebiyatı Kavramı Nasıl Doğdu?

Türkçemizde edebiyat kelimesinin yaygın olarak kullanılmaya başlanması Tanzimat’ta...

Türk Millî Kültürü

İnsanoğlu, ferdi ilişkilerinin uyumu ile topluma dönüşür. Toplumlar ise özü...

Dâhi Bir Zat: Mimar Sinan

Tarihte öyle şahsiyetler vardır ki aradan yüzyıllar geçse de hâlâ hafız...

Yunus Emre’nin, Nasreddin Hoca’nın ve Battalgazi’nin Şehri: Eskişehir

Bizim Eskişehir, adı gibi epey eski; ilk ve orta çağlarda Yunanca Dorylaion, Latince Dorylaeu...

Özlenen Bir Dost: Sultan Şehir Sivas

Kavuştuğunuzda mutlu olduğunuz dostlarımız vardır. İçimiz huzurla dolar, sarılırız, varlığıyl...

Anadolu Diyarlardan Bir Diyar mıdır?

İnsanı anlamlı kılan şey insanın anlamlı kıldığı şeydir. İnsanın kendince anlam biçmediği bir...

Bir Ulu Çınardır Anadolu (Erzurum Örneği)

Kolay değil, ta M.Ö. 4000 yılından başlayarak Sümer, Hitit, Hatti, Urartu, Frigya, Lidya, ...

Bilinmeyen Çankırı ve Taş Mescit

İtiraf edeyim ben Çankırılıyım, Çankırı’da doğdum, liseyi bitirinceye kadar &Cce...

Çocukluğun Gölgesinde Bir Ömür

Hayatımızdaki fırtınalar, benliğimizdeki sancılar bizi alıp oradan oraya savururken durup soluklandı...

Türkiye’nin Ruhu: Cemil Meriç

“Kimim ben? Hayatını Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir iş&c...

Kuraklık Tercih Değil, Bokashi Kompostu

Dünyada canlı yaşamın devam etmesi için gerekli en önemli faktör su, fakat d&u...

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Töresinde Çocuk Olmak

Çocuklar? Onların bir tarihi var mı? Elbette; Çocuk olmak da tarihsel süreç...

Karabekir'in Çocuğu Olmak

Milli Mücadele Doğu Cephesi Komutanı, Edirne Milletvekili, TBMM başkanı ama hepsinden önem...