Anadolu Diyarlardan Bir Diyar mıdır?

İnsanı anlamlı kılan şey insanın anlamlı kıldığı şeydir. İnsanın kendince anlam biçmediği bir...

Bir Ulu Çınardır Anadolu (Erzurum Örneği)

Kolay değil, ta M.Ö. 4000 yılından başlayarak Sümer, Hitit, Hatti, Urartu, Frigya, Lidya, ...

Bilinmeyen Çankırı ve Taş Mescit

İtiraf edeyim ben Çankırılıyım, Çankırı’da doğdum, liseyi bitirinceye kadar &Cce...

Çocukluğun Gölgesinde Bir Ömür

Hayatımızdaki fırtınalar, benliğimizdeki sancılar bizi alıp oradan oraya savururken durup soluklandı...

Türkiye’nin Ruhu: Cemil Meriç

“Kimim ben? Hayatını Türk irfanına adayan, münzevi ve mütecessis bir fikir iş&c...

Kuraklık Tercih Değil, Bokashi Kompostu

Dünyada canlı yaşamın devam etmesi için gerekli en önemli faktör su, fakat d&u...

Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Töresinde Çocuk Olmak

Çocuklar? Onların bir tarihi var mı? Elbette; Çocuk olmak da tarihsel süreç...

Karabekir'in Çocuğu Olmak

Milli Mücadele Doğu Cephesi Komutanı, Edirne Milletvekili, TBMM başkanı ama hepsinden önem...

Çocuk Edebiyatı Nasıl Doğdu?

Gelişme çağındaki çocukların duygu ve düşüncelerine aynı zamanda anlama bece...

Süleyman Çelebi

"Zâtıma mir ‘at edindim zâtını Bile yazdım adın ile adımı."(Vesîl...

Camide Bir Türkçe Düşü: Mevlid-i Şerif

“Vücud-u fanisi Bursa’ya ve eser-i bâkisi diyar-ı İslam’a şeref veren &...

Mihr’i Vefa

Takvim 1943 yılını gösteriyordu. Prof. Dr. Süheyl Ünver, o yıllarda kütüph...

Aralıkta Vuslata Ermiş İki Şah

Biz tek başımıza bir hiçizdir. Bu hiçliğin altını siz doldurun ama bir yandan da ö...

Aşk Eri Hz. Mevlânâ (k.s) Neden Şiir Yazdı?

Hak erlerinin dertleri Allah (c.c)’tır. İnsanın derdi Allah olunca herkesin bu dertle dertlenm...

Mevlânâ’nın Güzel İnsan Modeli

Mevlânâ, cihanşümul bir anlayışın ve akımın öncüsüdür. Bunun b&...

Yûnus Emre Celâlli Olabilir Mi?

Modern dönemde Yûnus Emre, ekseriyetle koşulsuz ve şartsız bir insan sevgisi bağlamında e...

İstanbul'a Ait Olmak

Aidiyet kavramı insanoğluna hem bahşedilmiş bir lütuf hem de bir imtihandır. İnsan ait olduğu y...

Anadolu'nun Kapılarını Türklere Açan Komutan: Sultan Alparslan

Tarih, içinde barındırdığı olaylarla ve olgularla her zaman ilgi duyulan bir bilim alanı olmu...