Neden Önce İlmihâl Okumalıyız?

Bize, “Hangi kitabı okumalıyım? Şu kitap hakkında neler düşünüyorsun? Bana kita...

Kitaplar Benim Sevgilimdir ve İnsan Sevgilisini Kimseye Vermez

Geçenlerde hayat arkadaşım, refikam telefonumdaki eski fotoğraflardan birini görmüş...

Kitapların Dünyasının Daimi Neferi Olmak

Bulunduğu yerden biraz uzaklaşıp yeni ufuklara yelken açmak isteyen her insan sözcü...

Merkez Kaç Kuvveti ve Atlılar

Etimolojik olarak Arapçarakz (ركز)"direk dikme, mızrak saplama" sözcüğ&uu...

Parmaklarıyla Görenler

Hemen herkes bir kitabı eline alırken sayfalarını karıştırır, sonra da burnuna götürü...

Kitap Okuma Kültürü

Yüce Rabbimizin, kâinatın efendisi Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) inzal ettiği ilk em...

Bir Anne Tarifi

Teslimiyet hissi uyandıran, huşuyu resmeden, her şeyi olduğu gibi kabullenen bir hâli var, &ld...

Kuru Bir Emek Olarak “Okumak”

Tasavvuf, yalnızca Allah’a vasıl olmanın şeriate sımsıkı bağlı bir yolu değil; eşyanın hakikat...

Geçmiş Medeniyetlerin Günümüze Yansımaları: Yazı, Yazı Malzemeleri, Kağıtlar ve Kitaplar

Kitap. Gençlik yıllarımızda ilgi alanlarımızdan bahsederken ve sıralarken mutlaka kitap okuma...

Ali Topu At, Ayşe Topu Tut

Çocukluğumda ben çizgiler, daireler, eğik çizgiler çizerek okumaya ve ya...

Kitap İçin Kitap

Âlemi tezyin edip, bize bilmediğimizi öğreten teemmül pınarları, ezelî ve ebed...

Osmanlı’nın İlk Müderrisi: Dâvûd-i Kayserî Hazretleri

İslâm Medeniyeti Tarihinin en önemli kurumlarından biri, günümüzün or...

İlmin ve Maneviyatın Mahfisi: Hazreti Pir Ramazan Afyonkarahisari

Hakk yolunun memurları, ricalullah ve insan-ı kâmil olan zevat-ı kiram’ın belirgin ö...

İslâm Medeniyetinde Bir Eğitim Kültürü: Medreseler

“Okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek amacıyla tekrarlamak” manâ...

İrfâni Bilgiden Enformatik Yığına: Medreseden Modern Okula

İlim bir şeyin hakikatini bilmek demektir. İrfan ise bilinen şeyin insana tüm veçheleriy...

Yeni Bir Dönemin Kurucusu: Nizâmiye Medreseleri ve Tesirleri

“Kendileri ve ataları daha önce uyarılmamış ümmî bir kavme gönderilen &uu...

İz Bırakan Gönül Adamları – 3 - Asr-ı Saadetten Bir Gül: Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi

Mahmud Ustaosmanoğlu hazretlerinin babası Ali Efendi uzun yıllar çektikleri evlat hasretinden...

Yetkinlik ya da Etkinlik

Günümüz bilgi çağı oldu; bilgi peşinden koşulan ama bir o kadarda kalay ulaşıl...

İlmin Kandilleri

Her şeyin öncesi daha güzel ve makbul olduğuna dair bir temayül vardır. Fakat bu tem&...