Nakşî Şeyhi Mahmud Es’ad Coşan Hazretleri

“Kur’an ve sünnet bahçesinde bir güzel veliydin Seni görene sa&ac...

Küllük Kahvesi’nin Müzmin Borçlularından Tarık Buğra

Bir şehri güzelleştiren; dağı, toprağı, taşından daha fazla, o yöreye canlılık katan insan...

Ümmetin Avukatı Ahmet Kekeç

Bu dünyadan, ardında hoş bir seda bırakarak bir Ahmet Kekeç geçti. "Haksızlı...

İki Bilge Vatanperver: Goethe ve Mehmet Âkif

Hakkında konuşulması değil, susulması ve kendisinden beslenilmesinden ziyade kendisini beslememiz ge...

Doğu İle Batı Arasında Bir Köprü İnsan: Goethe

Mâziyi hâle, hâli istikbâle bağlayan bir hezârfen: Johann Wolfgang von...

Abdülkadir-i Geylânî (k.s)’nin Gulâmı: Bedîüzzaman Said-i Nursî (k.s)

Yıllardır yazıyorum, asla ‘yazar’ demiyorum kendime… Yakıştıramıyorum zira&hel...

Rumelili Yunus

Yunus Emre, dili ilmik ilmik işlemiş. İşlemek ne kelime, adeta dil olmuş, mücessem bir dil; Dur...

Yunus Emre'nin Dünya Hayatı

Yunus Emre Türk Milleti’nin yetiştirdiği ender ve elzem şahsiyetlerinden biridir. Öy...

Yunus Emre'nin Rufailiği Üzerine

Mutasavvıf ve şair Yunus Emre, artık herkesçe malum ki Fuad Köprülü’n&uu...

Gerçekçi Bir Yazar: Sami Paşazâde Sezai

Edebiyat; duyguları, düşünceleri, hayalleri ve istekleri kelimelerin sınırsız büy&uum...

Estet Bir Sanatkâr: Ahmet Hamdi Tanpınar

Mukaddime 1901’de hayata merhaba diyen Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1962 senesinde dü...