Osmanlı’nın İlk Müderrisi: Dâvûd-i Kayserî Hazretleri

İslâm Medeniyeti Tarihinin en önemli kurumlarından biri, günümüzün or...

İlmin ve Maneviyatın Mahfisi: Hazreti Pir Ramazan Afyonkarahisari

Hakk yolunun memurları, ricalullah ve insan-ı kâmil olan zevat-ı kiram’ın belirgin ö...

İslâm Medeniyetinde Bir Eğitim Kültürü: Medreseler

“Okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek amacıyla tekrarlamak” manâ...

İrfâni Bilgiden Enformatik Yığına: Medreseden Modern Okula

İlim bir şeyin hakikatini bilmek demektir. İrfan ise bilinen şeyin insana tüm veçheleriy...

Yeni Bir Dönemin Kurucusu: Nizâmiye Medreseleri ve Tesirleri

“Kendileri ve ataları daha önce uyarılmamış ümmî bir kavme gönderilen &uu...

İz Bırakan Gönül Adamları – 3 - Asr-ı Saadetten Bir Gül: Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi

Mahmud Ustaosmanoğlu hazretlerinin babası Ali Efendi uzun yıllar çektikleri evlat hasretinden...

Yetkinlik ya da Etkinlik

Günümüz bilgi çağı oldu; bilgi peşinden koşulan ama bir o kadarda kalay ulaşıl...

İlmin Kandilleri

Her şeyin öncesi daha güzel ve makbul olduğuna dair bir temayül vardır. Fakat bu tem&...

Dünden Bugüne Arkası Yarınlar ve Radyo Tiyatrolarının Kısa Tarihi

Radyo Tiyatrosu edebiyat ve tiyatro sanatından beslenen kendine özgü sanatsal bir anlatı f...

Türk Halk Hikayeciliği Üzerinden Gerçek Bir Halk Tiyatrosu Olan Meddahlık

Yüzyıllar boyunca aşıklar ozanlar ve meddahlar aracılığıyla hikâye ihtiyacını karşılayan ...

Ağaçta Bizim Kökler de

Haydi, gelin gözlerimizi kapatıp kocaman bir ağaç hayal edelim. Dalları yemyeşil ve k&ou...

Tezkiretü’l - Bünyan ve Tezkiretü’l – Ebniye Ekseninde Mimar Sinan

Sâî Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınan Tezkiretü’l Bünyan; M...

Mekândan Bekaya: Kesikbaş Hazretleri

Fırsat kolladığımız anlar vardır. Kendimize doğru yola çıkmak istediğimiz anlar… He...

Halk Edebiyatı Kavramı Nasıl Doğdu?

Türkçemizde edebiyat kelimesinin yaygın olarak kullanılmaya başlanması Tanzimat’ta...

Türk Millî Kültürü

İnsanoğlu, ferdi ilişkilerinin uyumu ile topluma dönüşür. Toplumlar ise özü...

Dâhi Bir Zat: Mimar Sinan

Tarihte öyle şahsiyetler vardır ki aradan yüzyıllar geçse de hâlâ hafız...

Yunus Emre’nin, Nasreddin Hoca’nın ve Battalgazi’nin Şehri: Eskişehir

Bizim Eskişehir, adı gibi epey eski; ilk ve orta çağlarda Yunanca Dorylaion, Latince Dorylaeu...

Özlenen Bir Dost: Sultan Şehir Sivas

Kavuştuğunuzda mutlu olduğunuz dostlarımız vardır. İçimiz huzurla dolar, sarılırız, varlığıyl...