Hz. Aişe

Hz. Aişe. Hz. Ebu Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in hanımı. Peygamberimizin körd...

Biz Gideriz

50 bin yazıyla 50.000 rakamla Elli bin… açık yazıyla… Yani anlayacağınız elli bin tır silah...

Ebu Hureyre (radıyallahu anh)

Ebu Hureyre, en çok hadis rivayet eden meşhur sahabedir. Adı, Abdurrahman b. Sahr; kü...

Antikacı

Gökler yedi kattır. Zat, Allah, ululuk ve azamet âlemi, yani Allah’ın kadim zatıdır. Yani ceberut...

Unutmamalı Unutturmamalı

Zarından sıyrılıp kuruyan yapraklar gibi anılar. Kurudukça daha çelikleşen daha keskinleşen kırılmal...

Eğitim Şart

Hoca Camide! Öğretmen kavramı; Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlüğünde, “Mesleği bilgi öğretm...

Delikanlım

Delikanlım; Ömür, iki bez arasında geçen hayatın içerisine yerleşmiş zaman dilimi. Birine kund...

Bir Müslümanca Duruş Örneği: Su İçmez Efendi Hazretleri

Su, Kuranı Kerim’de Hud Suresinde ve Enbiya Suresinde kainatın özü, cevheri olarak a...

Yaklaşan Noel Tehlikesi

Yüce Dinimiz İslam; kâfirlere, münafıklara, batıl dinlere ve diğer ideoloji mensupla...

Her Devrin Bir Kaba Softa Ham Yobazı Vardır

Sultanın huzuruna giren kaba softa ham yobazlar Hazerfen isimli bir sergerdenin, kanat takarak uçmay...

2020 Yılı İçin 30 Kitaplık Okuma Listesi

2020 yılı için Dilhâne yazar kadrosunun önerileri ile 30 kitaplık okuma listesi ha...

İrfani

Kültür kelimesini insanın şerh edilmesi açısından bir kavram olarak kullanmak ve bunun üzerinden son...

Hayvanî Cihetlerimiz

Yeryüzünün insandan daha kıdemli varlıkları olan hayvanlarla aramızda doğmak, yemek, içmek, ölmek dı...

Kalemin Zikri: Şeyh Hamdullah

Yazıların en güzeli Kur’anı güzel yazma sanatı olan Hüsn-i Hatta incelik, zevk ...

Kula Bela Gelmez Hâk Yazmayınca, Hâk Bela Yazmaz Kul Azmayınca

Sevgili okurlar. Ankara’da başlayan ekmek zammı furyası, kısa sürede tüm ülkeye yayılacak gibi görün...

Deprem ve Düşündürdükleri

Türkiye deprem kuşağı üzerinde. Ben bir deprem uzmanı değilim. Ancak televizyon haberlerinde ekrana ...

İki Mesele

Buna Ne Oluyor? Şu satırların muhatabı; Suriye, Irak, Filistin, Yemen, Libya, Arakan, Doğu Türkis...

Çifte Kanat

Hayat bazen yeniden keşfetmenin zamanını aralar. Ne çok şey sızar o vakit gün yüzüne. Şaşırmak...

Ulu Hakan Abdulhamid Han Şiir Seçkisi

Ulu Hakan Abdülhamid’i bu özel günde dualarla anıyoruz. Kendisi büyük...

Sultan 2. Ahmed

Bugün 2. Ahmed’in vefatının yıl dönümü. Bu amaçla bizde onu tanımak...