Kalenderî Nefes

(Okunma Süresi: 1 dakika)

Kendi meşrebinden gayrısın Hak bilmeyen
Giyemeden tevhid libasın üryan gelir üryan gider

Akli meaş ile bugün sırra aşina olmak dileyen
Çözemez kem âletle bu muâmmayı pişman gelir pişman gider

Cevizin kabuğun ısırmakla marifete ulaşılır zanneden
Yaladığı ağzının kanıdır ebleh gelir ebleh gider

Kafir arayıp durur her yerde ahir zaman alimleri
Bulamadığı kendi şirkidir câhil gelir câhil gider

Salatı daimuna duramayan
Can gözün bunda açamayan
Kesrette vahdeti göremeyen
Nâdân gelir nâdan gider

Şol melamet burcuna çıkanlar
Yüzlerine binbir kara çalanlar
Hak meyhanesinde her dem cüra içenler Mestân gelir mestân gider

Men samet neca sırrına vakıf olur bunda ârifler
Bi-haber bu esrârdan sofu anın çün gevvaz gelir gevvaz gider

Şemsi yâ giy sen kaygusuzluk donun
Âyân olsun derûnundaki yolun
Ehl-i beyt eleğinde eleyenler unun
Meydana koyup serlerin kurban gelip kurban gider

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir