İrşad

Bir dergâha vardım kalem ilinde
"Derviş Baba bu yürüdüğüm yol mudur?"
Suyun içtim, hakikati andım
"Dünya bana han mıdır kervan mıdır?"

Kuruttu istikbalimi kör olası kör arzular
Hiddetim fokurdadı ve çatladı damarlarım
Saplanan ok olsa da kabahat yayın mıdır?
"Baba, öfkenin ekmeği avın ağzında mıdır?"

Mil çekti gözlerime kendimden menkul zaferler
Uçurum buyur etti çilingir sofrasına
Söyle baba,
"Şahini tepeye yakıştıran Halik midir kuş mudur?"

Mağlup düştü gözyaşım yerin kuvvetine
Çamurumdan bir kepçe de ben daldırdım
"Derviş baba, toprak bana can mıdır canan mıdır?"
"Vakit insana dost mudur düşman mıdır?"

Derviş baba bin sırtıma, cesedimi çiğne
Bir elinde iplik, diğerinde iğne
Al kasnağını, ger ömrümü emrine
"Şimdi akan zehir midir kan mıdır?"

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
İstanbul

Bir dergâha vardım kalem ilinde "Derviş Baba bu yürüdüğüm yol mudur?...

Hülya Gülistan

Bir dergâha vardım kalem ilinde "Derviş Baba bu yürüdüğüm yol mudur?...

Bir Kelime, Üç Harf

Bir dergâha vardım kalem ilinde "Derviş Baba bu yürüdüğüm yol mudur?...