İrfan Neslinin İnşâsı

Eğitim sistemimizi şekillendiren temel felsefe ‘’ yapılandırmacılık ‘’ Amerikan eğitim yaklaşımıdır. Bir önceki temel yaklaşım ise ‘’ilerlemecilik’’ İngiliz eğitim yaklaşımıydı. Eğitim felsefesi, yaklaşımı, yöntem teknikleri… Bütün bunlara baktığımızda hep yabancı isimlere rastlıyoruz. Eğitim bilimi alanında büyük bir eksiğimiz var. Bize ait olmayan tüm bu argümanlarla bir nesli şekillendiriyoruz ve bu nesil sosyokültürel olarak bu argümanlara tamamen yabancı. İrfan neslinin inşası meselesindeki en mühim adım eğitim sisteminin inşası olacaktır muhakkak.

İlk emri oku olan bir dinin okumayan mensupları acz ve fakr içinde yaşamaya mahkûmdurlar. Dünyada okuma oranlarına bakıldığında Ülkemizin sınıfta kaldığını gözlemleyebiliriz. Örneğin ekonomi dünyasının parlayan yıldızı Japonya’da bir kişi bir yılda ortalama 25 kitap okurken bizde on yılda bir kitap okuyor. Yani bir Japon bir Türk’ün 250 katı kitap okuyor. Bu sonuca bakarak ekonomik ve teknolojik gelişmenin okuma ile önemli bir ilişki içerisinde olduğu çıkarımına varabiliriz. Neslimizin teknoloji, bilim, ekonomi gibi alanlarda isim yapabilmesi için okumayı hayatın temel gereksinimleri gibi davranış haline getirmemiz lazım.

Fikir üretmeyen toplumlar bilimin ancak takipçisi teknolojinin ise ithalatçısı olurlar. Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz. Maarif davamızın muhatabı olan genç beyinler öncelikle bilgi sahibi olmalıdırlar. Gelecek nesillerin öğretmenlere emanet olduğunu düşünürsek biz öğretmenler öğrencilere fikir kaygısını yüklemeliyiz. Teknoloji bağımlısı haline gelen toplumumuzun yeniden inşası fikir kaygısı ile olacaktır. Fikrin davasını güden, muhasebesini yapan bireyler, üretmeye başlayacaktır. Müreffeh bir toplum üretimle hayat bulur. Toplumsal kalkınma tarım, sanayi, teknoloji gibi alanlarda üretim ile gerçekleşir. Bütün alanlardaki üretimin temeli fikir üretmektir.

İrfan neslinin inşası Türklük hamuru ile yoğrulup İslam mayası ile pişen bu milletin özünde mevcut milli ve manevi değerlerin dirilişi ile olacaktır. Bu minvalde değerler eğitimi büyük bir önem arz etmektedir. Fakat değerler eğitimi anlatarak değil yaşatarak yapılmalıdır. Toplumsal değerlerin dejenere olduğu bir dönemde maarif davasının ayakta kalması için toplumun değerler rehberliğinde ıslah edilmesi şarttır.

Toplumsal dirilişin fitili genç nesillerdir. Bu fitili irfan ile ateşleyip diriliş mücadelesini yeniden başlatmalıyız. Bu uğurda eğitim neferleri olarak gerekirse barut olup kendimizi feda etmeliyiz.

İrfanlı nesiller yetiştirmek için önce kendimizi yetiştirmeliyiz. İyi biliyorum ki henüz hamız. Olma yolculuğunda kalemimizi güçlendirmek için yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yazın yolculuğunda bize mecra olan ve bize fırsat veren Dilhane ailesine teşekkür ederim.

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Bakmak ve Görmek Üzerine Derlediğim Karışık Hikmetli Notlar

Eğitim sistemimizi şekillendiren temel felsefe ‘’ yapılandırmacılık ‘’ Ameri...

Öğüt

Eğitim sistemimizi şekillendiren temel felsefe ‘’ yapılandırmacılık ‘’ Ameri...

Safların Belirlendiği Gün

Eğitim sistemimizi şekillendiren temel felsefe ‘’ yapılandırmacılık ‘’ Ameri...