Hocaların Hocası: Mehmed Zâhid Kotku

Allah söze Bismillah deyip başlayanları sever.Gitgide kötü bir vaziyet olan fani dünya üzerinde ilminin ışığı ile dünyamızı aydınlatan değerli hocalar gibi Mehmed Zâhid Kotku Hoca'da ışığı ve görünmeyen sevgisiyle tüm ümmeti kucaklamıştır. Böyle bir ilim adamını ve İslam için değerli emekler sarfetmiş hocamızı ölüm yıldönümünde anmak bizlere farz u kerim olmuştur.

İstanbul İskender Paşa Caminde birçok kesimden on binlerce insanı yetiştiren Zâhid Kotku Hoca, Profesör Doktor Necmettin Erbakan başta olmak üzere pek ve çok âlimi yetiştirdiği için 'Görünmeyen Üniversite' ve 'Hocaların Hocası' olarak tanınıyordu.20. yüzyılın büyük İslâm âlimlerinden biri olan Mehmed Zâhid Kotku, 1897 yılında Bursa'da doğdu. Babası ve annesi Kafkasya'dan göç eden Müslümanlardandır. Mehmed Zâhid Kotku, üç yaşındayken annesi Sâbire Hanım vefat etti. Zâhid Kotku, eğitimini Bursa'da tamamladı. Beyazıt, Fatih ve Ayasofya Camii ve medreselerindeki derslere devam etti ve hafızlığını tamamladı. Kısa bir süre geçtikten sonra, hocasının isteği üzerine çeşitli ilçe ve köylerde dini hizmetlerde bulundu. 13 Kasım 1980 günü vefat etti. İstanbul Süleymaniye Caminde kılınan cenaze namazının ardından hocalarının yanına defnedildi. 13 Kasım günü öldüğünde takvimlerde şu şiir yer alıyordu:**

Arkamdan Ağlama

Öldüğüm gün tabutum yürüyünce

Bende bu dünya derdi var sanma.

Bana ağlama, “yazık, yazık!”, “vah, vah!” deme

Şeytanın tuzağına düşersen “vah vah”ın sırası o zamandır.

Yazık yazık asıl o zaman denir.

Cenazemi gördüğün zaman “elfirak, elfirak!” deme,

Benim buluşmam asıl o zamandır.

Beni mezara koyunca “elvedâ” demeye kalkışma!

Mezar cennet topluluğunun perdesidir.

Mezar hapis görünür amma,

Aslında canın hapisten kurtuluşudur.

Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret

Güneşle aya batmadan ne ziyan gelir ki?

Sana batma görünür amma

Aslında o doğmadır, parlamadır.

Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?

Neden insan tohumu için

Bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun?

Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi?

Can Yusuf´un kuyuya düşünce niye ağlarsın?

Bu tarafta ağzını yumdun mu, o tarafta aç!

Çünkü artık hay-huy´un,

Mekânsızlık âleminin boşluğundadır.

**

Mehmed Zahid Kotku'nun beş ciltlik Tasavvufî Ahlâk adlı eseriyle Dua Mecmuası, Cennet Yolları ve Müminlere Vaazlar adlı eserleri bulunmaktadır. Kotku, tasavvufî anlayışında Kur’an ve sünnet çizgisini devamlı muhafaza etmiştir.Kur’an ve sünnete bağlılıkla ilgili pek çok sözleri, konu ile alakalı görüşleri vardır. . Kur'ana sımsıkı sarılmanın lüzûmuna dair bazı sözlerini nakledelim.“Din, Kur'an olduğu için, Kur'anı bilmek ve anlamak her mü'min ve muvahhidin birinci vazifesidir. Kur'anı bilmemek ve anlamamak, dîni bilmemek demektir. Bütün ilimler, Kur'an'dadır. Kur'an dünyanın nuru ve ışığı olduğu gibi, ahiretin de nuru ve ışığıdır. Allah Teâlâ'yı ancak Kur'an vasıtasıyla bilebiliriz. Ona ancak Kur'an vasıtasıyla gidilebilir.”“İnsanların imanlarındaki dereceleri, Rasûlullah'a olan muhabbetleri nisbetinde olacağı gibi; küfürdeki dereceleri de, yine Rasûlüllah'a olan buğzlarına göredir. Rasûlüllah’ı can u gönülden sevmek ve onun sünnetinden zerre kadar ayrılmamakla mümkündür.”Mehmet Zahit Kotku insan eğitimine önem vermiş, kendisini fertlerin iç dünyalarının zenginleştirilmesine adamıştır. Cuma vaazları ve önemli günlerdeki konuşmaları yanında özel sohbetleriyle de halkı eğitmeye çalışmıştır. Vaaz ve sohbetlerinde dinî konuların yanı sıra ülkenin ekonomik, politik, kültürel ve sosyal problemleriyle ilgili görüşlerini de ifade etmiş, bu tavrıyla bilhassa üniversite öğrencileri üzerinde etkili olmuştur. Eğitim ve yardımlaşma amaçlı bazı vakıflar onun tavsiyesi üzerine kurulmuş, ayrıca birçok hayır kurumunun tesisine vesile olmuştur.Bizlerde hocamızı dualarımız ve engin bir deniz olan sevgimizle rahmetle anıyoruz.

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Melodinin Türkçesi

Allah söze Bismillah deyip başlayanları sever. Gitgide kötü bir vaziyet olan f...

Farklılıklar Zenginliktir

Allah söze Bismillah deyip başlayanları sever. Gitgide kötü bir vaziyet olan f...

Şile Notları

Allah söze Bismillah deyip başlayanları sever. Gitgide kötü bir vaziyet olan f...