about_author

Kadim bazı dillerin edebiyat kelimesinin karşılığı ‘ziyafet’tir ve en kadim zamanlardan günümüze dek bir ferde ve bir topluma erişmenin, o ferdin gönlüne dokunmanın ve toplumda yer almanın ve yer etmenin en zarif vesilesidir edebiyat… Eskiler her dileklerini edebiyat ile ifade etmişler; âşıklar gönül yangınlarını kelimelerle kimseyi incitmeden aktarmışlar ve âşıkların incitmeden söylediği sözler üzerine edebiyat inşâ olunmuş. Ayrıca edebiyat kelimesinin kökü de edebdir. Önce Allah’a ve Rasûlü’ne, sonra ashaba ve ehl-i beyte… Büyüklerimize, anne ve babamıza… Sonra cümle âşıklara ve tüm ümmet-i Muhammed’e edeb… Dilhâne, edebin ve edebiyatın derdinde ve peşinde olan ve bu sâyede ferdden topluma ulaşmayı amaçlayan bir edebiyat, şiir ve fikir oluşumudur.

Özgürlük dediğimiz kavramın başkasının sınırlarını ihlâl olmadığının bilincindeyizdir. Edebiyat ise kelimelerin, kavramların ve bi’t-tabii hislerin özgürlüğüdür ama ilahî ölçülerin ihlâlinde kelimelerde ve kavramlarda ve hislerde edebiyat aranmaz. Dilhâne, Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeyi önceleyen; ehl-i sünnetin kabul ettiğini eden, reddettiğini reddeden ve edebiyatını da bu çerçevede işleyen bir oluşumdur.

Edebiyat ve fikir birbirinden ayrılmaz iki bütündür. Zira edebiyat asıl olarak bir zevk ve sanat meşrebidir lâkin her husus gibi edebiyat da mâziden günümüze bir fikre sahiptir. Bu fikirle kavurur cümleleri ve edebî mirası geleceğe o fikrî yapısıyla taşır. O edebî miras bazen vatan kaygısıyla yazılmış, maneviyat arayışıyla yazılmış bir düz yazıdır. Bazen de yaralı bir âşığın, ümitsiz bir sevgi mahkûmunun içli şiiridir… Fikir, kendisini bir şiirde bulursa her kelimesinde adeta bir rengin onlarca tonuyla karşılaşır insan... Zengin tonuyla edebiyat; toplumların özüne dokunur.

Dilhâne, aylık dergisi, yapılan söyleşileri, yazıları ve daha birçok yazılı ve görsel ürünü; günümüz şartlarında her şeye ulaşmanın en kolay yolu olan dijital usûlle dilhane.net adresinde edebiyatseverlerle ve fikir kaygısı içinde olanlarla paylaşmaktadır.

Bir yandan değişen dünyaya ayak uyduran bir yandan da sahip olduğu öze günden güne değer katmayı hedefleyen Dilhâne, farklı konularda ve çeşitli türdeki ele alımlarıyla siz edebiyat âşıklarını da pür heyecanla beklemektedir.

ISSN: 2636 7521

Yayıncı ve İmtiyaz Sahibi

Ahmet Hamdi Köksal

Editör

Canan Karahan Köksal

Yayın Kurulu

Tahir Ceyhun Yıldız

Selman Devecioğlu

Yayın Türü

Dijital

Sosyal Medya:

Twitter

İnstagram

Youtube

Dergiye ve internet sitemize gönderilen yazılar, iade edilmez. Dilhâne yazılar üzerinde düzenlemeler yapabilir. Dilhâne’de yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir. Dilhâne’de yayınlanan yazı ve reklamların her türlü mesuliyeti yazarlarına ve sahiplerine aittir.