Gülün Nâmesi

(Okunma Süresi: 1 dakika)

Uzaktır; visal-firak ikiliğinden aşk
Her perdeden seslenir bizlere
O âşık nerede, duyacak bu ahengi
Her an bir başka telden çalan
Her mızrap darbesiyle bir nefes alır
Âlem bu nağmenin sedasıdır
Sonu gelmez bu sedayı kim duyar
Açığa düştü aşkın sırrı cihanda
Ve sırrı nasıl muhafaza eder, seda
Kulak ver bu sırra, işit her zerrenle
Her zerrede aşikârdır olana
 
Aynada akseden cemal, âlemde musavver olur
Ruh nedir? Canın zuhuru!..
İnsan nedir? Suretin bekçisi!..
Umman; o coşkun feyzin damlası
Aydınlık; o berrak nur’un parıltısı
Hızır’ı yaşatan su; Kevser havuzundan katre
Mesih’in nefesi; o ilahi nefesten esinti

Ey dışı âşık, içi maşuk olan!
Talep eden matluptur, bil!..
Maşuktur; aşkın aynasından yansıyan
Aynalar artsa da görünen birdir
Ve aşk, aynalardan yansıyıp âleme aşikâr oldu
Varlık şarabı yokluk kadehine döküldü
Rengine büründü yokluğun
Sen dersin “bu kadehtir, şarap yok”
Ya da dersin “bu şaraptır, kadeh yok”
Güneşle buluşunca hava, karanlık toplanıp gider
Gece ve gündüz barışır birbiriyle
Ve âlem intizama kavuşur
Aşk, âşık ve maşuk bu makamda birdir
Visal de yok, hicran da yoktur orda
 
Ey nakkaş! Bu nakış bendendir deme
Bil ki, nakkaş ve nakış bir arada
Zahir olan her nakış, bir nakşın suretidir
Sırrı söylenen de, söyleten de bir
Diller ve kulaklar birer perdedir ona
Sır her kulakta bir başka nağme
Tüm sayılara yayılan çokluk, bir
Düşün! Suretin içine mana nasıl sığar
Aklı gözünde olan nasıl görür manayı
O yüzün perdesi yine yüzüdür görebilene
Çok aşikâr meydanda gizli olan
Birdir, çokluk halinde görünen tüm kılıklar
Varlık ile yokluk arasındaki çizgi hayal
Ben hiç değilsem bu figan nedir
Gülün namesini bülbülden söyleten güldür

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir