Gülde Mi

Söyle dilber batsa diken kim bütün suç gülde mi
Yoksa bî-pervâ tutan kıymet ne bilmez elde mi

Kâkülün cellâda öykünmüşse ahvâlim nola
Ey perî-şân yoksa kasdın sana hayrân dilde mi

İ'tibâr olmaz dedün ser-mestten yüz çevirüp
Derdi pek çokdur kabâhat sâde gül-gûn mülde mi

Gerçi ol sünbül hasedden bûyunı komaz gele
Bak gönül kıldı sühan söyle bütün suç yelde mi

Dinlerem bülbül terennüm kıldığı dem kubbeyi
Ger ciğer pürhûn ise bunda hatâ bülbülde mi

Nâr-ı hicrân gönlümü sarmış da yakar gün-be-gün
Neylesün âşık dem-i vuslat nigârun külde mi

Ol Zarîfî inleyüp şeb tâ seher feryâd kılar
Ger hatâ kim zülfe gönlün bağlayan gâfilde mi

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Tanımsamak

Söyle dilber batsa diken kim bütün suç gülde mi Yoksa bî-perv&acir...

Rüzgâr

Söyle dilber batsa diken kim bütün suç gülde mi Yoksa bî-perv&acir...

Leyla’ya Mektubumdur

Söyle dilber batsa diken kim bütün suç gülde mi Yoksa bî-perv&acir...