Gül

(Okunma Süresi: 1 dakika)

Bu gül-i safâ-bahşa nidadır!

O kelâm-ı aşga nihandır.

Bu garîp gönülden beyândır!

Kapansın gözlerim  sen diye!

Aşgından bi-haber gönül perîşândır!

Beni yaksınlar! Böyleyse hâlim harâbdır!

Ey gül-dârım! Kokun yol-nümâdır!

Şâhid olun o sînemde sûzândır…

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir