Gönül Teline Dokunanlar | Dilhâne Söyleşileri Kitabı Yayınlandı

Milletlerin tarihlerinde, o milletin kültür hayatına derin izler bırakan isimler vardır. Bu isimler müspet manada milletin irfanına katkıda bulunabilmek adına yazdıklarıyla, söyledikleriyle, hayatlarıyla örnek teşkil ederler. İşte irfan medeniyetinin inşasından çok önemli birer aktör olan bu isimler, milletin tarihinde âdeta kaderini belirleyen köşe taşları gibi ehemmiyet arz ederler.

Elinizdeki kitapta birlikte yaşadığımız toplumu inşa etmek adına fertlerin imanına, ahlakına, ahkamına, kültürüne katkıda bulunabilmek için kalemleriyle, fikirleriyle, söylemleriyle, her biri birer rol model olan isimlerle yapılmış söyleşiler var.

Dilhâne dergisi bu söyleşileri yaparken sadece isminin ve yaptığı çalışmaların etkisiyle toplumda öne çıkmış insanlar olmalarını düşünmemiş, aksine yaptıkları tüm çalışmalarla irfan medeniyetinin inşasında ne kadar önemli rol oynadıklarını, üstlendikleri misyonla toplumu eğitmek adına nasıl alın teri döktüklerini de dikkate alarak isimleri seçmiş, özellikle bu isimlerle söyleşiler yapmıştır.

Her biri birbirinden kıymetli bu isimlerin, şahsi çıkarlarından ziyade yaşadıkları toplumun genç, yaşlı tüm fertlerini bilgi, birikim, tecrübe ve sahip oldukları ilimle nasıl donatabileceklerinin kaygısını güden insanlar olması da ayrı bir güzellik…

Düne dönüp baktığımız zaman, bugünümüzü şekillendiren ve fikir hayatımıza derin izler bırakan isimleri nasıl hayırla yad ediyorsak; yarına ulaşacak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin dönüp bugüne baktıklarında, yaşadıkları günü inşa etmek için, şairin dediği misal, yeri geldiğinde damarlarından kalemlerine nasıl kan çekerek emek çektiklerini görecek ve minnettar olacaklardır.

Bize fikirlerini, bilgilerini, birikimlerini hiç çekinmeden serdeden, sorduğumuz sorulara derin bir tefekkür sonucu en doğru cevabı vererek doğru bilgiye; doğru kaynaktan, doğru cümlelerle ulaşmamızı sağlayan tüm konuşmacılara can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki sizlerle aynı çağda, aynı dönemde yaşama lütfunu bize vermiş Rabbimiz... Sizi tanımak bahtiyarlığını tarif edebilecek kelime bulmakta zorlanıyoruz.

Zira sizler bu milletin geçmişi ile geleceği arasında köprü vazifesi gören kıymetli ve kuvvetli burçlarsınız. Her biriniz fikir ve ilim sancağını diktiğiniz en yüksek burcun, âtîyi inşa etmek için maziyi en ince detayına kadar tahlil edebilen kahramanlarısınız.

Şükranlarımızla.

Yayın Yönetmeni: Ahmet Hamdi Köksal
Editör: Tahir Ceyhun Yıldız
Önsöz Yazarı: Yusuf Duru
Kapak Çizim: Rabia Bağır

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Yeni Bir Ses: Dilhâne Çocuk

Milletlerin tarihlerinde, o milletin kültür hayatına derin izler bırakan isimler vardır. B...

Yeni Kitap: Dilhâne Şiir Antolojisi - 2022 -

Milletlerin tarihlerinde, o milletin kültür hayatına derin izler bırakan isimler vardır. B...

2022 Dilhâne Dergi Ödülleri

Milletlerin tarihlerinde, o milletin kültür hayatına derin izler bırakan isimler vardır. B...