Gönül Teline Dokunan Bizim Yunus

(Okunma Süresi: 1 dakika)

“Gelin tanış olalım, sevelim sevilelim..” Tarihini, medeniyetini, topraklarının güzide insanlarını bilmeyen bir millet, çok rahat bölünüp, parçalanabilir. Bir medeniyeti yok etmek için; dilini, tarihini, kültürünü ve âlim şahsiyetlerini unutturmak düşmanın silahlarından birisidir. Topraklarımız üzerinde kılıç ile yapılan cihadlar bir yana, hafızaya dayalı cihadlarda yapılmıştır. Asli görevlerimizden birisi de, yeni nesil ve ondan sonra gelecek olan nesile “geçmişini/ecdadını unutursan,
onların büyük izlerinden ayrılırsan, yok olursun” bilincini empoze etmek olmalıdır. Bizim Yunus Yunus Emre Hazretleri bu topraklar üzerinde yaşamış, değeri her daim bilinmesi ve asla unutulmaması gereken şahsiyetlerimizden birisidir. Yunus Emre Hazretlerinin doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, 1240-41 yıllarında doğduğu ve yine kesin olmamakla birlikte Eskişehir’de doğduğu rivayet edilmektedir. Vefat tarihi ise 1320-21 yılları olarak tahmin edilmektedir. Hazret Yunus Emre’nin ilmi şeceresi iki şekilde rivayet edilir; Farsça ve Arapça bildiği, okuma yazma bilmediği ve babasının yanında çiftçilik yaptığı. Günümüze kadar net bir bilgi gelmediği için tahsili hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.

Gönülden Dökülen Şiirler

“Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni”

Yunus Emre Hazretleri tasavvufun gayelerinden biri olan, ‘Allah (c.c)’ aşkını şiirlere dökmüştür. Her şey gelip geçici ve misafir olduğumuz bu dünyada tek gayem sensin, ‘bana seni gerek seni’ demiştir.

“Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil”

Kalp insanda bulunan her şeyi kendinde topladığı için çok kıymetlidir. Allah Teâla’ya yakınlık da kalp ile olur. Bir Müslümanın en büyük korkularından biri de kalp kırmak olmalıdır.

Hazreti Mevlâna der ki:

“Kâbe, Azer’in oğlu Halil İbrahim’in yaptığı bir binadır. Kalp ise, yüce Allah’ın nazargâhıdır. Bu sebeple, bir gönül yıkmak, bin kâbe yıkmaktan daha kötüdür.”

Yunus Emre Hazretleri ‘bir kez gönül yıktın ise / bu kıldığın namaz değil’ diyerek kalbin önemine değinmiştir.

Ve daha nice şiirleri ile gönül teline dokunan Yunus Emre Hazretleri bu dünyadan göçeli epey zaman oldu.

Onu anlamak, anladığımızı uygulamak bize düşen görevler arasında. Sözlerimi Yunus Emre Hazretlerinin bir dörtlüğü ile tamamlamak istiyorum;

“Yunus der ki: Ey hoca,
Gerekse var bin Hacca,
Hepsinden iyice,
Bir gönüle girmektir.”

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir