Eğitim ve Öğretim İlişkisi

İnsan, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik katmanları bünyesinde barındıran bir varlıktır. Hayatı görülen veya görülemeyen etkinlik içerisinde sürdürür. Bu etkinlikler, davranış olarak tanımlanmaktadır. İnsanın davranışları üç kategoriden oluşmaktadır:

-Doğuştan getirilen davranışlar

-Geçici davranışlar

-Sonradan kazanılan davranışlar

İnsanın bu davranışlarının, çevredeki diğer varlıklar ile etkileşim sonucu bireylerde kalıcı izli davranış değişikliğine ise yaşantı adı verilmektedir.

Geçmişten geleceğe giden süreçte devletlerin, milletlerin, toplumların gayesi; kendi kültür, gelenek, görenek, örf ve adetler çerçevesinde, nesillere yaşantı kazandırmaktır.

Bir nevi öz benliğini devam ettirme, aktarma ve yaşatma çabasıdır. Aktarma ve yaşatma çabası, olgu ve olayların belli bir taslağa uygun, belirli bir hedefe ulaşacak şekilde düzenlenmesidir. Taslak metinden hedefe ulaşmayı anlamlı kılacak olan süreç ise eğitim faaliyetleridir.

Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış değişikliği oluşturma sürecidir.

Eğitim: kapsamlı ve çok boyutlu, sürekli ve dinamik, zaman ve mekan yönünden sınırsız, öğretimi de içine alan özellikler içerir.

Öğretim ifadesine dikkat çekmek isterim!

Öğretim, eğitim sürecinin okullarda amaçlı, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmıdır. Kısacası eğitimin kılavuzlanmasıdır.

Eğitim; her yerde oluşabilen, zaman bakımından bağımsız, planlı-plansız, olumlu-olumsuz her türlü deneyimi kapsar.

Öğretim; önceden belirlenmiş mekanlarda, belli zaman diliminde, planlı ve olumlu hedeflere dönük faaliyetlerdir.

Peki öğretim programını kim hazırlar?

-Talim Terbiye Kurulu

Niçin bunları yazma gereksinimi duydum?

Bugün maalesef eğitim ve öğretim hususu kahvehane ve pazar ortamından akademik hayata dair giden hemen hemen her alanda herkesin bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek konuştuğu bir husustur.

İnsanımızın, konuşmaya ve tartışmaya hakkı var mıdır?

Elbette.

Çünkü; toplumu oluşturan her bir fert aile bünyesinden çıkmakta ve milleti oluşturmaktadır. Ebeveynlerimizin de bu kısa ve öz bilgileri bilmesinde fayda vardır. Kitabi bilgi olarak gelebilir fakat bu hususlar bilinirse sorunun nereden kaynaklandığına dair fikir ve düşünce sahibi olunur, ona göre hareket edilir.

Örneğin;

2019 Türkçe Öğretim Programında Bilgilendirici Metinler türünde 4. Sınıftan itibaren sosyal medya mesajları(1)  yer almaktadır.

Her sosyal medya mesajı bilgilendirici mi? Doğru mu?

2019 Türkçe Öğretim Programında 8 tema yer almaktadır. Bu temalardan üç tanesi zorunlu olarak diğerleri ise seçmeli olarak okutulmaktadır.

Erdemler, Milli Kültürümüz, Milli Mücadele ve Atatürk(2) zorunlu kategoride yer almaktadır.

Milli Mücadele ve Atatürk temalarında; 15 Temmuz, Atatürk, Çanakkale, cesaret, Cumhuriyet, fedakârlık, gazilik, İstiklâl Marşı, kahramanlık, Kut’ül Amare, millî egemenlik, millî irade, millî kimlik, millî mücadele, Sarıkamış Harekâtı, şehitlik, vatanseverlik vb.(3)  konular vardır.

Seçmeli temalardan Hak ve Özgürlük ; inanç hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, toplumsal cinsiyet adaleti, toplumsal cinsiyet eşitliği vb.(4) yer almaktadır.

Hangi kazanımların kazandırıldığına dair bilinçli ve doğru bir takip yapmak, toplumun görevi değil mi?

Gelecek kuşaklarımızın neler öğrendiğini hiç mi merak etmiyoruz ve geleceğimizin şekillenmesi noktasında sorumluluğumuz hiç mi yok?

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Yerin Altındakiler, Üstündekilerden Çok

İnsan, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik katmanları bünyesinde barındıran bir varlıktır. Haya...

Boşluk

İnsan, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik katmanları bünyesinde barındıran bir varlıktır. Haya...

Hayali Olmayanın Hayatı Var Mıdır?

İnsan, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik katmanları bünyesinde barındıran bir varlıktır. Haya...