Dur Hele

Olma mahzûn deli gönlüm hele dur
Döner elbet yine devrân, bu geçer
Bu nehir üstüne son köprü budur
Yatağından daha pek çok su geçer
 
Vurulur toy günü binlerle defe
Kurulur postuna Alvarlı Efe
Sürülür tartıya en ince kefe
Şiri bîçâre kor ol âhu geçer
 
Ayn-ı âfâk ile mâ engin olur
Aysa dîlin dili Hû rengin olur
Ayna şekgû bile nîrengin olur
Hâdim olmuş ani mahdûmu geçer
 
Sayılır vasl ile hoş terk-i kelâm
Alınır aşk ile bâkî bu selâm
N'ola cennet deme ey tatlı belâm
Atılır zarfları, mazrûfu geçer
(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Tanımsamak

Olma mahzûn deli gönlüm hele dur Döner elbet yine devrân, bu geçer Bu nehir üstüne son köprü budur...

Rüzgâr

Olma mahzûn deli gönlüm hele dur Döner elbet yine devrân, bu geçer Bu nehir üstüne son köprü budur...

Leyla’ya Mektubumdur

Olma mahzûn deli gönlüm hele dur Döner elbet yine devrân, bu geçer Bu nehir üstüne son köprü budur...