Bunları Biliyor Muydunuz?

–Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bu bölge hadis-i şeriflerde "Beytülmakdis" diye geçer. Yahudiler ise, "Jaruselam" der. İslâm'da üç mukaddes mescitten biri olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya da günümüzde BEYTÜ'L-MAKDİS denir.– Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksâ; en uzak mescid demektir. Mekke'ye bir aylık mesafede olduğu için bu isim verilmiştir. İslâm'da üç mukaddes mescitten biridir.– Beytü'l-Makdis tabiri Kur'an-ı Kerîm'de geçmez, hadis-i şeriflerde zikredilir. Ama Mescid-i Aksâ ismi hem Kur'an-ı Kerîm'de ve hem de hadîs-i şeriflerde geçer. Kur'an-ı Kerîm'de İsrâ olayından bahsedilirken şöyle buyurulur: "Ona ayetlerimizden bazısını göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. " (el-İsrâ' 17/1).– Beytü'l-Makdis'in bânisi Süleyman (a.s.)dır.– Kıble Mescidi, Kubbet-üs Sahra, Mervan Mescidi ve Burak Mescidi; Mescid-i Aksa’dadır. Mescid-i Aksa 144 dönüm alanın tamamının adıdır.– Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)‘in miracına şahit kaya, Sahra-i Müşerrefe olarak isimlendirilir. Yani “Efendimiz’in kademi ile şeref kazanmış kaya” anlamındadır.– Kudüs, 638 yılında Hz. Ömer (r.a)‘in hilafeti zamanında Halid B. Velid, Amr İbni As ve Ubeyde B. Cerrah komutasındaki İslam ordularınca fethedilmiştir.– 1099’da Haçlı orduları tarafından işgal edilen Kudüs, 1187’de Salahaddin Eyyubi tarafından fethedilerek özgürleştirilmiştir.– Mescid-i Aksa’nın batı sınırı boyunca uzanan duvara Hristiyanlar “Ağlama Duvarı”, Yahudiler “Batı Duvarı”, biz Müslümanlar ise “BURAK DUVARI” deriz.– Hz. İbrahim’ in kabri, El-Halil şehrindedir. Bu sebeple El-Halil, Medine gibidir.– Mescid-i Aksa’ya 3 km uzaklıkta oturan Filistinli Müslümanlar, işgalci İsrail’in ördüğü duvar sebebiyle Aksa’ya giremezken biz 1900 km uzaktan gidip Aksa’nın boş saflarını doldurabiliriz!

(0) Yorum
Yorum Yaz
İlginizi Çekebilir
Mümine Gayret Yakışır

–Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bu bölge hadis-i şeriflerde "Beytülma...

Tıkayıcı Taş

–Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bu bölge hadis-i şeriflerde "Beytülma...

Teneffüs Öğrenciler İçin Bir Ara mı Yoksa Ders mi?

–Kudüs, Filistin'in başkentidir. Bu bölge hadis-i şeriflerde "Beytülma...