Benim Aradığım Sensin

(Okunma Süresi: 1 dakika)

Sonra dönüş, o dönüş! Hacı Bayram-ı Velî’den hilafet, Fâtih Sultan Mehmed Hân’a irşadiyet makamının sahibi olmuş… Tabii maksad ne hilafet, ne sultana yakinlik.. Maksat rıza-i ilahi… Mürşidi arama gayesi de bu değil mi ki zaten? Hasılıkelam her şeyin başı ‘aramak’…

Mevzumuzun girizgâhını Şeyh Hacı Bayram-ı Velî, Şeyh Akşemseddin ve Ebu’l-Feth Mehmed ilen yaptıktan sonra gelelim bizim aradığımıza…

Dünya öyle bir dünya ki… Tek başına olanın bir başına kalamadığı; nice başlarla bir ve mücadele ve mücahade ettiği bir dünya… İşte bu başlarla mücadelesinde öyle bir başa ihtiyaç var ki; 40 başlı ejderha hüviyetinde olan nefsi, ayaklar altına aldırsın… Demeyin: baş ayağa düştü… Düşmeli, düşsün! Bu öyle bir baş ki; ancak ayağa düşmekle ihya olur! İşte insanın içinde ayağa düşmesi gereken ama hep başlıkta gözü olan dört harfli ama 40 başlı ejderhanın yani nefsin ayağa düşmesine vesile olan zat; mürşid’dir. Mürşid, irşadı ile o ejderhayı terbiye eder. Zira o mürebbi, yani terbiyeci, terbiye edendir. İnsan bir ömür Allah’a kavuşmak arzusuyla yaşamalı. Zira ayet-i kerime’de: ‘İnsanların ve cinlerin Zât-ı Âlâ’ya ibâdet, kulluk etmek üzere yaratıldığı’ beyan buyrulmuş. İşte hâl böyle iken insanı Allah’a kavuşmaya hazırlayacak olan mürşid kuvvetidir. İşte insan mürşid ararken, aslında Allah’a kavuşmaya yol arıyor, demektir

Ve nitekim; insan aradığını bulur. Buldurana hamd olsun. Yunus gibi bulur hem de:
“Canlar cânını buldum, bu canım yağma olsun
(…)
Bostanlar başını buldum, bostanım yağma olsun

(…)
Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun” der… Yunus’un bulduğunu bulan geçer ancak canından, kovanından, bostanından…
Ve ilahide geçen ifade üzere:
“Aradığım benim, sensin” der de bulur, aradığının gönlünde bir yer…

Serdar Tuncer Ağabey’in “Delilim Yok Kalbimden Başka” kitabında geçen bir cümle var:
“İnsan aradığı şey kadar değerlidir”
Evet; para-pul arasa, para-bulca, koltuk arasa koltukça, makam arasa, o makamca değerlidir. Bir şâhın dilhânesini arasa, o şahın dilhânesi’nin büyüklüğünce değerlidir.

Biz bir şah aramış idik, erdik murada
Canımızı feda kılmış idik iş bu uğurda
Demen; ne, niçin, neden bu böyle,
şahın varında yoğ olmak için, varlığımızı kattık ardına…

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir