Ve Aşk

Bir âşığa sordum?
“Aşk nedir bilir misiniz?”
Cevap verdi âşık…
Aşk ile; “sadakattir aşk” dedi.
Çöz, çözebiliyorsan artık…

“Sadakat nedir sadık kimdir?” dedim
“Sadakat aşk, sadık, aşkta ihlâsa ulaşan kişidir” dedi.

Ve beyhude bir uğraştı…
Âşığın kalbiyle bulduğunu,
Akılla anlamaya çalışmak?
Oysaki bilmek değil…
Bil(me)me sanatıydı aşk…
Bilmez misin, aşkta sadece mantık değil…
“Yok”ta yoktu, yani sonsuzluk…

Devam etti âşık:
“Yok’ta var olmak,
Var’da yok olmaktır aşk
Kâl olarak değil,
Hâl olarak yaşanılan,
Ve hâlden hâle geçiştir aşk

Bağrında hiçbir kötülüğe,
Kirlenmişliğe yer vermeyen
Denizdir, okyanustur aşk
Öfke ateşinin dahi yakamadığı…
Bacası tütmeyen ocağın,
Hâlin adıdır aşk
Düşünceler farklı olsa da
Ruhların aynı yöne kıyam etmesidir aşk

Kâbe’nin örtüsüne sarılan Kays’ın ifadesiyle!
‘Ya Rab! Belây-ı aşk ile kıl aşina beni
Bir dem belâyı aşktan etme cüda beni’ duasıdır aşk
Hedef şaşırtmak için hırkasına bürünüp,
Sevgili’nin yatağına uzanmaktır aşk.

Aşk tektir,
İlahi olmayan aşk ise
Aşk değildir” dedi.
Ve uzaklaşarak, gözlerden kayboldu…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir