iz – Dilhâne
Menu

Aynadaki İz

Sabitlenmiş Yazı

Nereden bulup getirdim bu yığıntıyı genç yaşıma İvmesi sürekli artan ömrümün Sürtünmediği kötülük yok Namluyu çevirip duruyorum aynadaki şakağıma İzler taşır kavgadan sonra Eli yüzü dağılmış çocuk Gelmesin güzel günler...

O’nun Kokusunu İzledim

Sabitlenmiş Yazı

Doğduğumda annemi kokusundan tanımıştım. Zira gözlerimin gördüklerini, kulaklarımın işittiklerini anlamlandırabilecek durumda değildim. Oysa koku, başkaydı. Onun anlamlandırılmaya ihtiyacı yoktu. Koku, bizatihi bir şey ifade edebiliyordu bana. Annemle kendimi aynı varlık...