asiye eroğlu – Dilhâne
Menu

Topkapı Sarayı

Sabitlenmiş Yazı

Topkapı Sarayı’nın yapımına İstanbul’un fethinden sonra 1450 başlanmış ve 1478 yılında da tamamlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han’dan, Sultan Abdülmecid dönemine kadar 400 yüzyıl boyunca imparatorluğun eğitim, idare ve sanat merkezi...

Bekiriye Camii / Yemen

Sabitlenmiş Yazı

“Camiden istifade eden miIIet ve camiden istifade eden devIet, yükseImiştir” sözünü şiâr edinen Devlet-i Aliyye İslam dünyasına birçok eser kazandırmıştır. Camiler dini değerlerin dışında önemli bir yere sahipti Osmanlı toplumunda....

Saraybosna

Sabitlenmiş Yazı

Balkanları gözdesi Bosna Hersek’in doğuyla batı kültürünü birleştiren başkenti Saraybosna. Avrupa’nın ortasında tam bir Osmanlı kenti. Biraz Avrupa, biraz Balkan ve çokça Osmanlı’nın etkisinde kalmış küçük bir şehirdir. Doğal güzellikleri,...

Eğri Minare / Aksaray

Sabitlenmiş Yazı

Orta Anadolu’nun küçük bir şehri olan Aksaray’ın tarihte kendine has birçok özelliği bulunmaktadır. Selçuklu sultanı II. Kılıçarslan’dan itibaren İslâmiyet’e beşiklik etmiştir. Meşhur İslâm coğrafyacı ve tarihçisi Ebu’l-Fidâ’nın ifadeleriyle “mutlu ve...

Mekke-i Mükerreme

Sabitlenmiş Yazı

Mukaddes şehirlerin ilki, peygamberler şehridir Mekke. Ümmü’l-Kurâ yani gelmiş geçmiş bütün şehirlerin anasıdır. İnsanlık tarihi kadar eskidir mâzisi. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’nın doğduğu ve ömrünün dörtte üçünü, peygamberliğinin...

Nuruosmaniye Camii

Sabitlenmiş Yazı

Ömer Kirazlı, ‘’Camiler huzur yuvası, edep ve terbiye ocağı, iIim ve irfan dergâhıdır.’’ der. Bu sebeptendir ki Devlet-i Âliye camilere büyük önem vermiş ve altı yüz yıllık ömründe birçok cami...